Учредители

Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства е учредена по инициатива на „Софарма Трейдинг” АД, Фьоникс Фарма ЕООД и „Консумфарм” ООД и основната и цел е предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в България.

Социалната и икономическа значимост на фармацевтичния сектор предопределят и необходимостта от въвеждането на високи стандарти на работа от всички участници на пазара. Компаниите учредители на БАТЕЛ са сред лидерите на този пазар, с над 40 % дял в лекарство-снабдяването с публични средства. Отговорностите произлизащи от тази водеща пазарна роля подтикват към заемането на активна обществена позиция, относно развитието на фармацевтичния сектор.

sopharmatrading

“Софарма трейдинг“ АД
  е една от най-големите български компании и лидер във фармацевтичния сектор. Компанията е пионер във въвеждането на най-добрите световни практики у нас и предпочитан партньор на производители, търговци на едро, аптеки и болнични заведения и инвеститори. 

Трите важни ценности в основата на успешния бизнес модел на Софарма Трейдинг са иновациите, екипния дух и страстта, с които компанията посреща своите клиенти и партньори. 

За предоставянето на висококачествени услуги в компанията се грижат близо 1500 човека, които имат достъп до най-модерните технологии и световно ноу-хау. Те им позволяват да създават успешни съвременни фармацевтични решения както за крайния клиент, така и за бизнес партньорите на компанията.

Софарма Трейдинг е внедрила Интегрирана система за управление, съгласно изискванията на множество международни стандарти за управление като ISO 9001 – Система за управление на качеството, ISO 14001 – Система за управление на околната среда, ISO 27001 – Система за управление на сигурност на информацията, BS OHSAS 18001 – Система за управление на здраве и безопасност при работа, Good Distribution Practices – Добра Дистрибуторска практика.


_DSC0513

"Фьоникс Фарма " ЕООД е част от PHOENIX Group, чието седалище се намира в Манхайм, Германия. PHOENIX Group е водещ фармацевтичен търговец в Европа и е активна в 27 държави. Компанията предлага уникално географско покритие в цяла Европа, като има жизненоважен принос за цялостното здравеопазване с около 36 400 служителя.

ФЬОНИКС Фарма ЕООД осигурява 100% национално покритие на територията на България, благодарение на своя дългогодишен професионален опит и складовите си бази, които са разположени в 4 ключови точки в страната (София, Пловдив, Бургас и Велико Търново). Общата складова площ на компанията възлиза на 10 500 м2 със 7 500 палето места, 180 от които на температурен режим в хладилни камери. Към днешна дата успешно работим с около 3 000 клиента – аптеки и болници, и 400 партньори производители.

Нашите клиентите получават доставки минимум два пъти на ден, а нашата цел е да гарантираме надеждна и сигурна национална доставка на лекарства. Това е възможно благодарение на нашата добре изградена логистична мрежа, която се обслужва от 150 товарни автомобила. Разнообразното ни портфолио от продукти съдържа над 10 500 артикула.

„Консумфарм“ ООД се отличава със своя професионализъм, високо квалифициран персонал, етика, качествен и бърз сервиз. Дружеството съчетава директния внос, логистиката и дистрибуцията на лекарствени средства, с цел по-ниски цени и ново качество на обслужване в синхрон с добрата дистрибуторска практика.

 

Member of

girp_logo           bolv_small