Учредители

Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства е учредена по инициатива на „Софарма Трейдинг” АД, Фьоникс Фарма България и „Консумфарм” ООД и основната и цел е предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в България.

Социалната и икономическа значимост на фармацевтичния сектор предопределят и необходимостта от въвеждането на високи стандарти на работа от всички участници на пазара. Компаниите учредители на БАТЕЛ са сред лидерите на този пазар, с над 60% дял в лекарство-снабдяването с публични средства. Отговорностите произлизащи от тази водеща пазарна роля подтикват към заемането на активна обществена позиция, относно развитието на фармацевтичния сектор.

sopharmatrading

“Софарма трейдинг“ АД
е основен и предпочитан партньор от клиенти, доставчици, производители, инвестиционни партньори и акционери. Компанията отговаря на всички международни и европейски стандарти и е първият български дистрибутор на лекарствени средства, който напълно покрива изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008. „Софарма трейдинг“ АД осигурява 100% териториално покритие на страната с пет регионални дистрибуторски центъра, позиционирани в най-важните за бизнеса градове. Компанията, притежава утвърдени позиции в дистрибуцията на фармацевтични продукти, които достигат до над 3 000 клиента. Софарма Трейдинг АД разполага с богато продуктово портфолио, съставено от над 7000 продукта.
Libra_AG


ФЬОНИКС Фарма ЕАД е един от водещите дистрибутори на българския фармацевтичен пазар вече повече от 12 години. Стратегическите области на дейност на ФЬОНИКС Фарма ЕАД са търговия на едро с лекарствени средства на аптечен и болничен пазар, както и ексклузивно медицинско представителство на значими производители от Европа. Компанията разполага с 5 регионални складови бази, разположени на 10 500 кв.м. oбща складова площ. ФЬОНИКС Фарма ЕАД има над 3 000 клиенти - аптеки и болници в цялата страна и над 400 партньора-производители. В портфолиото на ФЬОНИКС Фарма ЕАД са включени над 8500 артикула – лекарства, хранителни добавки, козметични продукти, санитарни материали и други.
„Консумфарм“ ООД се отличава със своя професионализъм, високо квалифициран персонал, етика, качествен и бърз сервиз. Дружеството съчетава директния внос, логистиката и дистрибуцията на лекарствени средства, с цел по-ниски цени и ново качество на обслужване в синхрон с добрата дистрибуторска практика.

 

Member of

girp_logo           bolv_small