Задължения на търговците на едро с лекарства
Автор: Administrator    Понеделник, 08 Април 2019г. 13:59ч.    PDF Печат Е-поща

Задължения на търговците на едро с лекарства, съгласно делегирания регламент. 

Портал на Българската система за верификация на лекарствата (BgMVS) – Ръководство за крайния потребител

Заявка за достъп на нов потребител до Българската система за верификация на лекарствата

Информационно писмо до търговците на едро и аптеките относно свързването с Българската система за верификация на лекарствата

Общи условия на БОВЛ за ползване на Националната система за верификация на лекарствата от Крайни потребители

Приложение I на Делегиран Регламент (ЕС) 2016/161 – Списък на лекарствени продукти, за които се изисква лекарско предписание, но които не трябва да са с нанесени показатели за безопасност

Препоръки на GS1 за баркод-скенери в здравеопазването

Последна промяна ( Понеделник, 08 Април 2019г. 14:00ч. )
 

Member of

girp_logo           bolv_small