Членство

girp_logo_150_47

 

 

В ролята си на проводник на Европейските стандарти и практики у нас, БАТЕЛ е член на Европейската Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства.

GIRP е обединяваща организация на търговците на едро с лекарства в Европа, създадена през 1960 г.


Членовете на  GIRP:

  • Осигуряват работа на 140.000 човека
  • Поддържат на склад фармацевтични продукти на над 3.500 производителя
  • Доставят над 100.000 вида лекарства
  • Дистрибутират лекарства на целия континент на повече от 133.000 аптеки

 

bolv_small

 Сдружение Българска Организация за Верификация на Лекарствата (БОВЛ)  е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Предмета на дейност на БОВЛ е със съдействие на Европейската организация за верификация на лекарствените продукти да създаде, внедри, експлоатира и поддържа система за верификация на лекарствените продукти в Република България и нейните интерфейси с единната Европейска система за верификация на лекарствените продукти и с другите национални системи за верификация на лекарствените продукти в държавите – членки на Европейския съюз.

Учредителите на сдружението са петте организации, които представляват заинтересованите страни, участници в производството и разпространението на лекарства: Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз. Учредителите се съгласиха, че при работата си ще спазват принципите на консенсус и равнопоставеност между заинтересованите лица и сътрудничество с българските институции и компетентните органи, както и с другите национални системи за верификация на лекарствените продукти в държавите-членки на Европейския съюз. Също така членовете на БОВЛ единодушно подкрепиха прилагането на Европейския стандартизиран модел на системата за верификация (т.нар. „blueprint model”), което ще доведе до по-ефективна работа на системата и оптимизиране на разходите.

KribLogo_100_47

 

 


В качеството си на инициирана от бизнеса браншова организация, БАТЕЛ е член и на представителната бизнес организация в страната – Конфедерация на Работодателите и Индустриалците в България


КРИБ е "Гласът на българския бизнес", който:
  • произвежда три-четвърти от БВП на България
  • дава работа на над 700 000 души
  • обединява над 10 500 компании, колективни и индивидуални членове
  • осигурява над три-четвърти от българския износ


 

Member of

girp_logo           bolv_small