Pharmaceutical full-line wholesalers' eHealth push strongly welcomed by Toomas Hendrik Ilves - President of the Republic of Estonia
Четвъртък, 08 Ноември 2012г. 17:06ч.    PDF Печат Е-поща

Pharmaceutical full-line wholesalers' eHealth push strongly welcomed by Toomas Hendrik Ilves - President of the Republic of Estonia

6t5a6004.jpgTallinn, Estonia, 8th November 2012 – Yesterday morning the President of the Republic of Estonia Toomas Hendrik Ilves welcomed a delegation* of members from the European Associations of Pharmaceutical Full-line Wholesalers (GIRP) to discuss the role and function integrated pharmaceutical full-line wholesalers play in the provision of eHealth services across Europe.

While pharmaceutical full-line wholesalers are the vital link in the supply of medicines between pharmaceutical manufacturers, pharmacies and patients, in the eHealth context they equally connect the supply chain partners for the benefit of patients.

On a mission to raise the general level of awareness, the GIRP delegation provided the President with an overview of the type and scale of eHealth services provided by integrated pharmaceutical full-line wholesalers. The delegation spoke about the role some GIRP members play in their national markets in driving the deployment of eHealth solutions through their entrepreneurial role in the healthcare arena and their unique position as integrated healthcare operators. Best practice examples from different European markets were provided, showcasing traditional ICT tools employed in the wholesale distribution sector as well as patient-specific eHealth application in support of patient compliance and personalised continuity of care.

GIRP also took the opportunity to update the President on major steps being taken by supply chain partners in terms of patient safety. GIRP and its supply chain partners** have embarked on developing a technical solution called the European Stakeholder Model (ESM). The ESM will deliver a medicines verification system, interlinking all EU member states through a European hub, but allowing for the medicine verification at the point of dispensing at the national level.

President Ilves, who led the EUs eHealth working group for a year and a half at the proposal of the President of the European Commission, José Manuel Barroso, stated it is the patient that should be the most important focus of the eHealth drive. He highlighted that obviously patients should be the owners of their health data which extends to include any data generated on the patient in the eHealth domain. In his view cross border collaboration is essential to ensuring compatibility and interoperability for patients to receive their prescribed medicines in other Member States and that such cooperation must allow for health care professionals to be able to access patients’ electronic health files held by other Member States.

The head of state highlighted how eHealth has helped Estonia to be more visible and stronger. According to President Ilves, Estonia is a best in class show case in the field of e-prescribing with well over 90 percent of all prescriptions now being issued electronically. The President looks forward to remaining engaged with GIRP and its members on further eHealth activities and encourages members to continue advancing cross country collaboration in the eHealth sector.

 
Либра ЕАД с нов модерен логистичен център в София
Сряда, 26 Септември 2012г. 16:06ч.    PDF Печат Е-поща

Либра ЕАД с нов модерен логистичен център в София

В началото на месец октомври 2012 година Либра ЕАД ще отвори вратите на своя нов и изцяло модернизиран склад на територията на град София. Този проект е плод на много усилена работа от страна на целия екип на фирмата, а основната ни цел е предоставянето на по-добро и качествено обслужване на всички клиенти на компанията.

Новият логистичен център на Либра ЕАД в София е разположен на площ от 8 600 кв.м., оборудван е с над 1 500 палетоместа и 15 000 места за позициониране, както и 5 рампи за камиони и лекотоварни автомобили. Отличното местоположение на новата ни сграда – на Околовръстен път и Симеоновско шосе, води до възможност за още по-бързи доставки до всички клиенти в София, което е един от нашите основни приоритети.

Сградата е разделена функционално на 4 зони: административна, приемно-експедиционна, зона за автоматизирано комплектоване на поръчки и високостелажен палетен склад (за преддистрибуция).

В новия логистичен център е имплементирана автоматизирана система за складиране, обработка и експедиция на поръчки към клиентите на Либра ЕАД от австрийската фирма KNAPP. В центъра на системата е автомат, заделящ стока с близо 1 000 канала, на който се съхраняват и обработват в индивидуални контейнери поръчаните от клиентите бързооборотни медикаменти. Транспортирането на индивидуалните контейнери между трите етажа и отделните помещения на склада се извършва чрез лента с общ капацитет от 1 200 контейнера на час. Посредством мобилни устройства се извършва заделянето по партиди, управлението на наличности и проследяването на поръчките в склада. Изградената по този начин система увеличава капацитета на склада и намалява времето за обработка на поръчки на клиентите на Либра ЕАД. Тя също така свежда до минимум възможността от грешно заделяне на стока, грешки в партидите на продуктите и позволява направата на корекции по дадена поръчка по всяко време от нейната обработка - от момента на нейното заявяване до изпращането й.

В логистичния център е изградена хладилна камера, отговаряща на всички изисквания от страна производителите за термолабилни продукти и система за мониторинг на температурните режими и влажност.

Доставката на стоки се извършва посредством индивидуални контейнери – малки и/или големи, в зависимост от обема на поръчката, с идентификационен номер. Пластмасовите контейнери гарантират запазването целостта на медикаментите при транспортирането им до аптеките. Транспортът на термолабилни продукти е посредством стиропорени съдове с охладители в контейнери, което позволява безпроблемното осигуряване на изискваните температури.

Логистичният център е лицензиран от Изпълнителната агенция по лекарствата, Регионалния център по здравеопазване и Агенцията по храните и отговаря на националните и европейски изисквания за Добра дистрибуторска практика в търговията на едро с лекарствени средства.

Libra_building

Новият логистичен център на Либра ЕАД в град София, която отваря врати през октомври.

Libra_KNAPP

Част от новата автоматизирана система за складиране на австрийската фирма KNAPP, която ще подобри обслужването на клиентите на Либра в регион София.

 
Становище по Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствени продуки
Вторник, 17 Юли 2012г. 08:32ч.    PDF Печат Е-поща

Становище на Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства по Проект за изменение и допълнение на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране (обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

Съгласно приетата нормативна уредба, цената на лекарствен продукт, включван в Позитивния лекарствен списък и заплащан с публични средства, се образува от следните елементи:

1. цена на производител;

2. надценка за търговец на едро;

3. надценка за търговец на дребно;

и

4. данък върху добавената стойност.

Price_regulation
 
ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ФАЛШИВИ ЛЕКАРСТВА. СТАНДАРТИ GS1 ЗА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Петък, 29 Юни 2012г. 15:55ч.    PDF Печат Е-поща

На 28.06.2012 г., четвъртък в гр. София се проведе форум на тема: ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ФАЛШИВИ ЛЕКАРСТВА. СТАНДАРТИ GS1 ЗА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Форумът бе организиран от Съвет GS1 България към БТПП съвместно с ARPharM и Българския Фармацевтичен Съюз.

Присъстваха представители на водещи производители на лекарства, дистрибутори, фармацевти и фирми, разработващи софтуерни решения в България, с което форумът изпълни една от своите цели да събере на едно място различни участници от веригата на снабдяване в здравеопазване, които да работят като съюзници за постигане на по-голяма безопасност на пациентите.

В своята презентация доц. Асена Стоименова, БФС, представи проблема с фалшивите лекарства и вредите от тях. Фактите показват, че фалшиви лекарства се намират навсякъде по света, но тяхното разпространение е по-голямо в страни със слаба регулация. Основни производители на фалшиви лекарства са Китай, Индия, Нигерия, Русия, Мексико и Бразилия. В страните с ефективни регулаторни системи и надзор на пазара (напр. Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, по-голямата част от ЕС и САЩ), делът на фалшифицираните лекарства е изключително нисък – по-малко от 1% от пазара (by value). „Фалшифицират се всички видове лекарствени продукти - от лекарства за лечение на живото застрашаващи състояния до генерични лекарства за облекчаване на болка и антихистамини. В 60% от случаите в лекарството липсва активната съставка. Най-често фалшифицирани лекарства са Viagra, Reductil, Cialis, Lipitor, Casodex, Plavix, Zyprexa и Sensodyne“.

Деян Денев, Директор ARPharM, Coding & Serialization WG представи Директива 2011/62/ЕС за фалшивите лекарства, която влиза в сила на 1 януари 2013 и предвижда до 2017 година да има изградена Европейска система за проверка на лекарствените продукти. Директивата въвежда нови мерки за повишаване на сигурността на веригата на доставки на лекарства в Европа. В резултат на рамката очертана от директивата са сформирани работни групи за разработване на подходящо решение. На форума Силвия Думанова от ГлаксоСмитКлайн представи Паневропейския модел на EFPIA, PGEU и GIRP за проверка на лекарствените продуктите в точката на доставка. Моделът предвижда изграждането на Европейски хъб, където се съхранява и управлява продуктува информация и връзка на националните системи с хъба. Директивата за фалшивите лекарства предвижда използването на уникални идентификационни номера за маркиране на лекарствените продукти, като един от показателите за безопасност. В Паневропейския модел е заложено използване на маркировка с баркод GS1 DataMatrix върху опаковката на лекарствата, който съдържа индентифицираща информация, структурирана по стандартите GS1: GS1 GTIN (Глобален номер на търговската единица), партида, срок на годност, и сериен номер. Сериализацията на продуктите ще помогне за проследяване на всяка една отделна опаковка. Идентификацията на лекарства с GS1 GTIN при лекарствата се използват в повече от 60 страни. В Турция и Франция със закон е въведено използването на GS1 DataMatrix, съдържаща GS1 GTIN, партида, сериен номер и срок на годност върху опаковките на лекарствата.

В края на форума Тодор Найденов, главен секретар на БФС, представи позицията на фармацевтите. Все още има множество неизяснени въпроси и въвеждането на системата ще бъде свързано със сериозни инвестиции както от страна на производителите, така и от страна на аптеките, но ролята на фармацевтите в предотвратяване на разпространението на фалшиви лекарства е безспорна и важна, тъй като те всъщност имат директната връзка с потребителя. Предлаганият Паневропейски модел предвижда контрол за автентичността на продукта да се прави в аптеките, непосредствено преди продажбата на крайния потребител.
Пилотен проект на национална система с продуктова информация и връзка към нея на 25 аптеки в Стокхолм и околностите с общо 180 точки на продажба вече работи във Швеция. Лекарствени продукти на 14 производителя са маркирани с GS1 DataMatrix. Проверката се извършва в момента на продажбата. Системата е стабилна и работи без прекъсвания. Не се налага фармацевтите да полагат значителни допълнителни усилия

 
Walgreen купи 45% от Alliance Boots
Понеделник, 25 Юни 2012г. 15:42ч.    PDF Печат Е-поща

Американската група Walgreen придоби 45% от акциите на Alliance Boots, което я прави най-голямата верига от аптеки в света. В общо изявление двете компании казаха, че сделката означачава, че разширената група ще се превърне в "световен лидер във фармацията " с повече от 11 000 обекта в 12 държави. .Американската вериги аптеки Walgreen (по известна като Walgreens) е платила $6.7 милиарда в кеш и е придобила 45% от дяловете на Alliance Boots, с опцията да купи останалите 55% за около три години, на стойност от $9.5 милиарда. Освен това ще поеме и неизплатения дълг на групата.

СПЕСТЯВАНИЯ,НО БЕЗ СЪКРАЩЕНИЯ НА РАБОТНИ МЕСТА 

Групата каза, че сделката ще доведе до очаквани икономии на разходите между двете компании в размер на между $100 милиона и $150 милиона през първата година и на $1 милиард до края на 2016. Въпреки това те не планират съкращения на работни места в нито една от двете компании, като последствие от сделката. Walgreen ще запази съществуващите централи в Deerfield, Illinois, а Alliance Boots ще продължи да разчита на настоящите си офиси в цяла Европа, включително и в Англия, както и ще запази централата на Boots в Nottingham, Англия. Съ-собственика на Alliance Boots и изпълнителен директор Stefano Pessina и директорна на частната юридическа компания KKR -Dominic Murphy ще станат членове на борда на Walgreen. KKR е мажоритарен акционер в Alliance Boots, а Pessina притежава повече от 15% от акциите. По този начин, съвместно Pessina и KKR ще притежават значителен дял от акциите  на Walgreen. Бордът на директорите на Alliance Boots също ще се разшири и ще включи президента и изпълнителен директор на Walgreen - г-н Gregory Wasson, вице президента и главен финансов директор - г-н Wade Miquelon, вице президента и главен съветник г-н Thomas Sabatino, както и вицепрезидента и главен стратегически директор Robert Zimmerman. Сделката е факт 5 години след като частната юридическа компания KKR и г-н Pessina купиха Alliance Boots за 16.2 милиарда евро и делистваха компанията от Лондонската стокова борса.

ГЛОБАЛЕН ЛИДЕР В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Песина каза: "Тази стратегическа сделка е последващата важна стъпка към постигането на нашата визия за превръщането ни в глобален лидер в здравеопазването. Ние вярваме, че тя ще донесе ясни ползи на всички акционери, създавайки значителна и устойчива индустриална стойност, посредством съвместното ни развитие и експертиза.
Приспособяването ще е естествено, тъй като клиентският профил на Walgreens в САЩ е идентичен с този на Bootsв Англия, по много аспекти: много обичан и ползващ се с доверие аптечен бранд. " Аз силно вярвам, че тази сделка ще доведе до значителен бъдещ растеж и че е много позитивно събитие за здравната индустрия като цяло. " ...

 


Страница 9 от 12

Member of

girp_logo           bolv_small