Софарма Трейдинг завърши най-успешния си проект за внедряване на Гама камера в УМБАЛ „Св.Иван Рилски 2012-10-30 На официална церемония в присъствието на Премиера г-н Бойко Борисов и Министъра на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова беше открито обн
Петък, 04 Януари 2013г. 16:08ч.    PDF Печат Е-поща

Софарма Трейдинг завърши най-успешния си проект за внедряване на Гама камера в УМБАЛ „Св.Иван Рилски

На официална церемония в присъствието на Премиера г-н Бойко Борисов и Министъра на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова беше открито обновеното отделение по Нуклеарна медицина  на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.В него Софарма Трейдинг АД внедри една от най-модерните, съвършени и иновативни Гама камери в света, комбинирана със 16-срезов Компютърен томограф (скенер) – SPECTCT. Това е вторият подобен медицински уред в Европа. Другият се намира в Полша – Варшава. Към момента в България има 16 отделения по Нуклеарна медицина, които разполагат с Гама камера. За съжаление по-голямата част от Гама камерите у нас са морално остарели, с изчерпани технически и диагностични възможности и не отговарят на изискванията на Европейските параметри за лъчезащита 84/466 ЕВРАТОМ.     SPECTCT струва 2 400 000 лв., 50% от финансирането е осигурено чрез безвъзмездна финансова помощ по проект „Технологично обновление на Отделението по Нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД чрез внедряване на иновативно оборудване“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Принцип на работа на Гама камерата и връзката с Нуклеарната медицина:

Нуклеарната медицина е раздел на медицината, свързан с използването на радиоизотопи. При нея с помощта на радиоизотопите се изобразяват специфични структури на тялото или се лекуват болестни процеси в организма. Изобразяването на човешкото тяло или части от него в Нуклеарната медицина се нарича сцинтиграфия и се извършва с диагностична цел. В основата му е визуализацията, дължаща се на радиоактивния разпад на частици, въведени под формата на т.нар. радиофармацевтици в тялото. Радиофармацевтиците представляват комбинация от радиоизотоп и помощно химично съединение, които заедно постъпват в човешкото тяло и попадат в специфични органи и се натрупват в тях или взаимодействат със специфични клетъчни рецептори. Гама камерата е един от основните уреди, които помагат в работата на Нуклеарната медицина и позволяват да се видят проблемните зони чрез натрупването в тях на  помощните вещества. Уредът улавя патологични промени във функцията и структурата в различните органи и системи. Така се създава предпоставки за точна и обективна количествена обработка на получената диагностична информация. На практика с Гама камерата могат да се изследват всички органи на човешкото тяло. 

Съвършената Гама камера SPECTCT:

• Новото тук е, че повечето други методи до сега отчитат само промяната на структурата на органа, но не и неговата функционалност. 
• Особено актуален е  и моментът, че могат да бъдат забелязани в съвсем ранен стадий изменения в структурата на клетките, което спомага за по-ранното диагностициране на редица социално значими заболявания, като сърдечно- съдовите заболявания и рака например.
• По-старите Гама камери улавят образа само в една равнина, докато SPECTCT, чрез 3D визуализацията показва точното позициониране на променената тъкан.

Щадящи здравето на пациента подобрения:

1. Количеството на приеманият изотоп е два пъти по-малко
2. Престоят на пациента в камерата е два пъти по-кратко
3. Полученият образ е многократно по-добър, което влияе на избора на най-подходящо лечение.
4. Лъчевото натоварване на пациента е в пъти по-малко.
SPECTCT е с възможности да предостави цялата информация за радиационния паспорт на пациента (въведена активност от изотопа и получена доза от проведеното изследване).

Част от съвършенството на Гама камерата SPECTCT се състои и в техническите й характеристики:

Инсталираният в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” SPECT/CT апарат е хибриден – състои се от гама камера (SPECT) и компютърен томограф (СТ). Гама  камерата е с два детектора, с уникално висока разделителна способност и чувствителност, което дава възможност за намаляване двойно на дозата на радиофармацевтика (съответно на дозата радиоактивност, която приема пациента) и получаване на образ с изключително високо качество. Компютърният томограф е шестнадесет срезов, от най-висок клас, оборудван със специален софтуер за намаляване с до 50% на лъчевото натоварване за пациента. Хибридните образи, получени от комбинирането на двата образни метода дават до 30% по-точна диагноза, в  сравнение с използването само на сцинтиграфско или на компютъртомографско изследване.

Възможностите на Гама камерата с две глави, комбинирани с високотехнологичен 16-срезов компютърен томограф, осигуряват пълен набор от нуклеарномедицински, компютъртомографски и хибридни клинични приложения:

- SPECT/CТ изследвания на широк кръг пациенти, включително на деца, с използване на оптимално ниска доза, осигуряваща максимална сигурност за пациента, при запазено отлично качество на образите;
- всяко отделно SPECT или CТ изследване може да бъде комбинирано и трансформирано в хибриден протокол; 
- системата осигурява възможост за свързване и получаване на хибридни образи с уникални възможности за постобработка от други апарати на болницата, независимо чие производство са те, напр. КТ, ЯМР, ангиограф;
- с възможностите на новата апаратура целотелесното скениране чрез SPECT/ CТ ще се извършва за 20 минути, а със съществуващите в момента 
планарни Гама камери за скенирането е необходим 1 час на пациент.

Кои пациенти могат да се възползват от SPECTCT (Клинично приложение):

• Карцином на щитовидната жлеза
• Паращитовидна жлеза
• Надбъбречни жлези
• Оценка на невроендокринни тумори
• Лимфоми
• Определяне на стадии на развитие на злокачествени заболявания
• Ортопедия
• Тумори на централната нервна система
• Карцином на простата
• Предоперативна локализация на паратиреоидните аденоми
• За диагностика на инфекции и възпаления
• Оценка на  кръвооросяване и функция на сърцето
• Отлагане на калций в сърдечните съдове

 
Pharmaceutical full-line wholesalers' eHealth push strongly welcomed by Toomas Hendrik Ilves - President of the Republic of Estonia
Четвъртък, 08 Ноември 2012г. 17:06ч.    PDF Печат Е-поща

Pharmaceutical full-line wholesalers' eHealth push strongly welcomed by Toomas Hendrik Ilves - President of the Republic of Estonia

6t5a6004.jpgTallinn, Estonia, 8th November 2012 – Yesterday morning the President of the Republic of Estonia Toomas Hendrik Ilves welcomed a delegation* of members from the European Associations of Pharmaceutical Full-line Wholesalers (GIRP) to discuss the role and function integrated pharmaceutical full-line wholesalers play in the provision of eHealth services across Europe.

While pharmaceutical full-line wholesalers are the vital link in the supply of medicines between pharmaceutical manufacturers, pharmacies and patients, in the eHealth context they equally connect the supply chain partners for the benefit of patients.

On a mission to raise the general level of awareness, the GIRP delegation provided the President with an overview of the type and scale of eHealth services provided by integrated pharmaceutical full-line wholesalers. The delegation spoke about the role some GIRP members play in their national markets in driving the deployment of eHealth solutions through their entrepreneurial role in the healthcare arena and their unique position as integrated healthcare operators. Best practice examples from different European markets were provided, showcasing traditional ICT tools employed in the wholesale distribution sector as well as patient-specific eHealth application in support of patient compliance and personalised continuity of care.

GIRP also took the opportunity to update the President on major steps being taken by supply chain partners in terms of patient safety. GIRP and its supply chain partners** have embarked on developing a technical solution called the European Stakeholder Model (ESM). The ESM will deliver a medicines verification system, interlinking all EU member states through a European hub, but allowing for the medicine verification at the point of dispensing at the national level.

President Ilves, who led the EUs eHealth working group for a year and a half at the proposal of the President of the European Commission, José Manuel Barroso, stated it is the patient that should be the most important focus of the eHealth drive. He highlighted that obviously patients should be the owners of their health data which extends to include any data generated on the patient in the eHealth domain. In his view cross border collaboration is essential to ensuring compatibility and interoperability for patients to receive their prescribed medicines in other Member States and that such cooperation must allow for health care professionals to be able to access patients’ electronic health files held by other Member States.

The head of state highlighted how eHealth has helped Estonia to be more visible and stronger. According to President Ilves, Estonia is a best in class show case in the field of e-prescribing with well over 90 percent of all prescriptions now being issued electronically. The President looks forward to remaining engaged with GIRP and its members on further eHealth activities and encourages members to continue advancing cross country collaboration in the eHealth sector.

 
Либра ЕАД с нов модерен логистичен център в София
Сряда, 26 Септември 2012г. 16:06ч.    PDF Печат Е-поща

Либра ЕАД с нов модерен логистичен център в София

В началото на месец октомври 2012 година Либра ЕАД ще отвори вратите на своя нов и изцяло модернизиран склад на територията на град София. Този проект е плод на много усилена работа от страна на целия екип на фирмата, а основната ни цел е предоставянето на по-добро и качествено обслужване на всички клиенти на компанията.

Новият логистичен център на Либра ЕАД в София е разположен на площ от 8 600 кв.м., оборудван е с над 1 500 палетоместа и 15 000 места за позициониране, както и 5 рампи за камиони и лекотоварни автомобили. Отличното местоположение на новата ни сграда – на Околовръстен път и Симеоновско шосе, води до възможност за още по-бързи доставки до всички клиенти в София, което е един от нашите основни приоритети.

Сградата е разделена функционално на 4 зони: административна, приемно-експедиционна, зона за автоматизирано комплектоване на поръчки и високостелажен палетен склад (за преддистрибуция).

В новия логистичен център е имплементирана автоматизирана система за складиране, обработка и експедиция на поръчки към клиентите на Либра ЕАД от австрийската фирма KNAPP. В центъра на системата е автомат, заделящ стока с близо 1 000 канала, на който се съхраняват и обработват в индивидуални контейнери поръчаните от клиентите бързооборотни медикаменти. Транспортирането на индивидуалните контейнери между трите етажа и отделните помещения на склада се извършва чрез лента с общ капацитет от 1 200 контейнера на час. Посредством мобилни устройства се извършва заделянето по партиди, управлението на наличности и проследяването на поръчките в склада. Изградената по този начин система увеличава капацитета на склада и намалява времето за обработка на поръчки на клиентите на Либра ЕАД. Тя също така свежда до минимум възможността от грешно заделяне на стока, грешки в партидите на продуктите и позволява направата на корекции по дадена поръчка по всяко време от нейната обработка - от момента на нейното заявяване до изпращането й.

В логистичния център е изградена хладилна камера, отговаряща на всички изисквания от страна производителите за термолабилни продукти и система за мониторинг на температурните режими и влажност.

Доставката на стоки се извършва посредством индивидуални контейнери – малки и/или големи, в зависимост от обема на поръчката, с идентификационен номер. Пластмасовите контейнери гарантират запазването целостта на медикаментите при транспортирането им до аптеките. Транспортът на термолабилни продукти е посредством стиропорени съдове с охладители в контейнери, което позволява безпроблемното осигуряване на изискваните температури.

Логистичният център е лицензиран от Изпълнителната агенция по лекарствата, Регионалния център по здравеопазване и Агенцията по храните и отговаря на националните и европейски изисквания за Добра дистрибуторска практика в търговията на едро с лекарствени средства.

Libra_building

Новият логистичен център на Либра ЕАД в град София, която отваря врати през октомври.

Libra_KNAPP

Част от новата автоматизирана система за складиране на австрийската фирма KNAPP, която ще подобри обслужването на клиентите на Либра в регион София.

 
Становище по Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствени продуки
Вторник, 17 Юли 2012г. 08:32ч.    PDF Печат Е-поща

Становище на Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства по Проект за изменение и допълнение на Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и реимбурсиране (обн., ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.)

Съгласно приетата нормативна уредба, цената на лекарствен продукт, включван в Позитивния лекарствен списък и заплащан с публични средства, се образува от следните елементи:

1. цена на производител;

2. надценка за търговец на едро;

3. надценка за търговец на дребно;

и

4. данък върху добавената стойност.

Price_regulation
 
ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ФАЛШИВИ ЛЕКАРСТВА. СТАНДАРТИ GS1 ЗА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Петък, 29 Юни 2012г. 15:55ч.    PDF Печат Е-поща

На 28.06.2012 г., четвъртък в гр. София се проведе форум на тема: ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ФАЛШИВИ ЛЕКАРСТВА. СТАНДАРТИ GS1 ЗА АВТОМАТИЧНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Форумът бе организиран от Съвет GS1 България към БТПП съвместно с ARPharM и Българския Фармацевтичен Съюз.

Присъстваха представители на водещи производители на лекарства, дистрибутори, фармацевти и фирми, разработващи софтуерни решения в България, с което форумът изпълни една от своите цели да събере на едно място различни участници от веригата на снабдяване в здравеопазване, които да работят като съюзници за постигане на по-голяма безопасност на пациентите.

В своята презентация доц. Асена Стоименова, БФС, представи проблема с фалшивите лекарства и вредите от тях. Фактите показват, че фалшиви лекарства се намират навсякъде по света, но тяхното разпространение е по-голямо в страни със слаба регулация. Основни производители на фалшиви лекарства са Китай, Индия, Нигерия, Русия, Мексико и Бразилия. В страните с ефективни регулаторни системи и надзор на пазара (напр. Австралия, Канада, Япония, Нова Зеландия, по-голямата част от ЕС и САЩ), делът на фалшифицираните лекарства е изключително нисък – по-малко от 1% от пазара (by value). „Фалшифицират се всички видове лекарствени продукти - от лекарства за лечение на живото застрашаващи състояния до генерични лекарства за облекчаване на болка и антихистамини. В 60% от случаите в лекарството липсва активната съставка. Най-често фалшифицирани лекарства са Viagra, Reductil, Cialis, Lipitor, Casodex, Plavix, Zyprexa и Sensodyne“.

Деян Денев, Директор ARPharM, Coding & Serialization WG представи Директива 2011/62/ЕС за фалшивите лекарства, която влиза в сила на 1 януари 2013 и предвижда до 2017 година да има изградена Европейска система за проверка на лекарствените продукти. Директивата въвежда нови мерки за повишаване на сигурността на веригата на доставки на лекарства в Европа. В резултат на рамката очертана от директивата са сформирани работни групи за разработване на подходящо решение. На форума Силвия Думанова от ГлаксоСмитКлайн представи Паневропейския модел на EFPIA, PGEU и GIRP за проверка на лекарствените продуктите в точката на доставка. Моделът предвижда изграждането на Европейски хъб, където се съхранява и управлява продуктува информация и връзка на националните системи с хъба. Директивата за фалшивите лекарства предвижда използването на уникални идентификационни номера за маркиране на лекарствените продукти, като един от показателите за безопасност. В Паневропейския модел е заложено използване на маркировка с баркод GS1 DataMatrix върху опаковката на лекарствата, който съдържа индентифицираща информация, структурирана по стандартите GS1: GS1 GTIN (Глобален номер на търговската единица), партида, срок на годност, и сериен номер. Сериализацията на продуктите ще помогне за проследяване на всяка една отделна опаковка. Идентификацията на лекарства с GS1 GTIN при лекарствата се използват в повече от 60 страни. В Турция и Франция със закон е въведено използването на GS1 DataMatrix, съдържаща GS1 GTIN, партида, сериен номер и срок на годност върху опаковките на лекарствата.

В края на форума Тодор Найденов, главен секретар на БФС, представи позицията на фармацевтите. Все още има множество неизяснени въпроси и въвеждането на системата ще бъде свързано със сериозни инвестиции както от страна на производителите, така и от страна на аптеките, но ролята на фармацевтите в предотвратяване на разпространението на фалшиви лекарства е безспорна и важна, тъй като те всъщност имат директната връзка с потребителя. Предлаганият Паневропейски модел предвижда контрол за автентичността на продукта да се прави в аптеките, непосредствено преди продажбата на крайния потребител.
Пилотен проект на национална система с продуктова информация и връзка към нея на 25 аптеки в Стокхолм и околностите с общо 180 точки на продажба вече работи във Швеция. Лекарствени продукти на 14 производителя са маркирани с GS1 DataMatrix. Проверката се извършва в момента на продажбата. Системата е стабилна и работи без прекъсвания. Не се налага фармацевтите да полагат значителни допълнителни усилия

 


Страница 9 от 12

Member of

girp_logo           bolv_small