БАТЕЛ домакинства 54-та Годишна среща на GIRP
Понеделник, 03 Юни 2013г. 23:18ч.    PDF Печат Е-поща

София 3-ти Юни 2013г, БАТЕЛ съвместно с GIRP( Европейската Асоциация на търговците на едро с лекарства), по време на провеждащата се Годишна среща на членовете на GIRP, посветена на „Достъпът до лекарствата посредством значими решения в здравеопазването“, представиха най-актуалните данни относно  методите, с които Европейското здравеопазване може да се поддържа „във форма“, докато е на доста строга финансова диета. Представители на Мениджмънта на двете Асоциации – БАТЕЛ и GIRP презентираха ключови данни относно сумите за лекарства, с които членовете на двете асоциации авансово финансират Европейската здравна система, и подпомагат нейното съществуване и развитие. Това произтича от факта, че фармацевтичните дистрибутори закупуват, съхраняват и доставят лекарства и медицински продукти, които те предварително заплащат. По този начин дистрибуторите авансово вече са заплатили за стоката си, и то далеч преди тя да им е изплатена обратно от клиентите – аптеки. Между времето от закупуването на покупките от производителите, до момента на продажбата и заплащането на лекарствата от аптеките, всеки един от фармацевтичните дистрибутори носи сериозни финансови рискове.

Като се вземе предвид факта, че в Европа около 85% от всички лекарства, приемани от пациентите се доставят от фармацевтичните дистрибутори в аптеките, сумата на авансовото финансиране на сектора е огромна. Това води до понасяне на критични авансово финансиращи функции към фармацевтичните производители от една страна и към аптеките от друга.

Г-н Рене Йени – президент на Европейската Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства каза: „Според изследване, проведено от Института за Изследване на Фармаикономиката, провело се на териториите на 6-те най големи Европейски страни: Франция, Германия, Италия, Холандия, Испания и Великобритания е установено, че фармацевтичните дистрибутори през 2010 г. са финансирали в аванс здравните системи на изброените страни с близо 10,2 милиарда Евро за период от 41 дни. През 2012 г. цифрите нарастват до 10,5 милиарда Евро за период от 44 дни, респективно цифрите са нараснали с 300 милиона Евро и за срок увеличен с 3 дни, 2 години по-късно.“

Моника Дерекю – Поа, Изпълнителен директор на GIRP заключи, че: „Истинският принос на фармацевтичните дистрибутори е силно подценен от взимащите решения относно бюджетите в здравеопазването в Европа и България.Европейските здравни институцци и държавните органи на всяка държава членка са изправени пред предизвикателството да гарантират стабилна и сигурна здравна система за своите граждани, като в същото време трябва да намалят публичните разходи за здраве. Един от най-често използваните механизми за намаляване на разходите е намаляването цената и надценките на лекарствата. Но и тези механизми за намаляване на здравните разходи имат своите лимити. Текущият марж на печалба при повечето търговци на едро с лекарства в повечето случаи е под 1% и продължава да пада. Това показва, че е налице реална опасност дистрибуционната верига да излезе извън естествената си точка на пречупване. Затова БАТЕЛ и GIRP призоваваме всички партньори на дистрибуторските вериги да осъзнаят важната префинансираща функция на търговците на едро с лекарства, за да може лекарствата да достигнат до правилния пациент, в точния момент и на точното място.“

София бе избрана за домакин на 54 –та Годишна среща на членовете на GIRP не само заради своите забележителности и богата история, но и заради интереса от страна на нашия сектор да научи повече за фармацевтичния пазар в новите държави членки. БАТЕЛ и GIRP вярват, че България може да предложи много възможности и предизвикателства пред членовете си, работещи в сектора на здравеопазването.

Димитър Димитров, Председател на УС на БАТЕЛ сподели, че: „Годишните срещи на GIRP се посещават от много висши политици и високопоставени представители на индустрията. Всяка години се събират над 200 висши мениджъри от всички членове, нашите партньори по веригата на разпространение и правителствени институции, за да споделяме опит в постигането на общата цел -  Европейските пациенти да получават лекарства по един безопасен и непрекъснат начин, когато и където се нуждаят от тях. През последните години GIRP имаха удоволствието да приветстват голям брой високопоставени говорители, включително и най-висшите правителствени служители и индустриални лидери.“

GIRP

 
Годишна среща на членовете на GIRP в България
Понеделник, 27 Май 2013г. 11:15ч.    PDF Печат Е-поща

54 - та Годишна среща на членовете на GIRP ще се състои за първи път в България

54-та Годишна среща на членовете на GIRP ( Европейската Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства) ще се проведе в София в периода 03-04.06.2013г. Основната тема, на която е посветено събитието е: „ Достъпът до лекарствата посредством значими и целесъобразни здравни решения“.

София за първи път ще бъде домакин на най-важното събитие в Българския фармацевтичен календар, и ще посрещне мениджърите на 150 от световно известните фармацевтични компании, опериращи в Европа.

В програмата на събитието са включени множество презентации и дискусии, които покриват темите:

  • Как да се подобри достъпът до лекарствата за Българските пациенти
  • Подходи за създаване на обща програма за подобряване на достъпа до лекарства в Европа
  • Как да поддържаме Европейското здравеопазване във форма, докато е в режим на строги икономии
  • Пазарът не нереимбурсираните продукти – една отворена възможност
  • Представяне на най-последните законодателни регулаторни мерки: Делегираните  актове за Фалшифицираните лекарства, Основните моменти и новостите в Директивата за Добрата Дистрибуторска практика
  • Създаване на пътна карта за въвеждането на системите за проверка на лекарствата на европейските фармацевтични пазари

Изброените теми ще бъдат от лектори - Топ мениджъри от Компаниите Eli Lilly, Teva, IMS Health, Novartis Consumer Health UK, Galenica AG, MSD Intl GmbH, Alliance Healthcare, Celesio и др.

На срещата се очаква да присъстват над 150 официални гости, членове на GIRP и БАТЕЛ, които активно ще участват в дискусиите и презентациите на събитието.

 
Софарма Трейдинг завърши най-успешния си проект за внедряване на Гама камера в УМБАЛ „Св.Иван Рилски 2012-10-30 На официална церемония в присъствието на Премиера г-н Бойко Борисов и Министъра на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова беше открито обн
Петък, 04 Януари 2013г. 16:08ч.    PDF Печат Е-поща

Софарма Трейдинг завърши най-успешния си проект за внедряване на Гама камера в УМБАЛ „Св.Иван Рилски

На официална церемония в присъствието на Премиера г-н Бойко Борисов и Министъра на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова беше открито обновеното отделение по Нуклеарна медицина  на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД.В него Софарма Трейдинг АД внедри една от най-модерните, съвършени и иновативни Гама камери в света, комбинирана със 16-срезов Компютърен томограф (скенер) – SPECTCT. Това е вторият подобен медицински уред в Европа. Другият се намира в Полша – Варшава. Към момента в България има 16 отделения по Нуклеарна медицина, които разполагат с Гама камера. За съжаление по-голямата част от Гама камерите у нас са морално остарели, с изчерпани технически и диагностични възможности и не отговарят на изискванията на Европейските параметри за лъчезащита 84/466 ЕВРАТОМ.     SPECTCT струва 2 400 000 лв., 50% от финансирането е осигурено чрез безвъзмездна финансова помощ по проект „Технологично обновление на Отделението по Нуклеарна медицина на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД чрез внедряване на иновативно оборудване“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Принцип на работа на Гама камерата и връзката с Нуклеарната медицина:

Нуклеарната медицина е раздел на медицината, свързан с използването на радиоизотопи. При нея с помощта на радиоизотопите се изобразяват специфични структури на тялото или се лекуват болестни процеси в организма. Изобразяването на човешкото тяло или части от него в Нуклеарната медицина се нарича сцинтиграфия и се извършва с диагностична цел. В основата му е визуализацията, дължаща се на радиоактивния разпад на частици, въведени под формата на т.нар. радиофармацевтици в тялото. Радиофармацевтиците представляват комбинация от радиоизотоп и помощно химично съединение, които заедно постъпват в човешкото тяло и попадат в специфични органи и се натрупват в тях или взаимодействат със специфични клетъчни рецептори. Гама камерата е един от основните уреди, които помагат в работата на Нуклеарната медицина и позволяват да се видят проблемните зони чрез натрупването в тях на  помощните вещества. Уредът улавя патологични промени във функцията и структурата в различните органи и системи. Така се създава предпоставки за точна и обективна количествена обработка на получената диагностична информация. На практика с Гама камерата могат да се изследват всички органи на човешкото тяло. 

Съвършената Гама камера SPECTCT:

• Новото тук е, че повечето други методи до сега отчитат само промяната на структурата на органа, но не и неговата функционалност. 
• Особено актуален е  и моментът, че могат да бъдат забелязани в съвсем ранен стадий изменения в структурата на клетките, което спомага за по-ранното диагностициране на редица социално значими заболявания, като сърдечно- съдовите заболявания и рака например.
• По-старите Гама камери улавят образа само в една равнина, докато SPECTCT, чрез 3D визуализацията показва точното позициониране на променената тъкан.

Щадящи здравето на пациента подобрения:

1. Количеството на приеманият изотоп е два пъти по-малко
2. Престоят на пациента в камерата е два пъти по-кратко
3. Полученият образ е многократно по-добър, което влияе на избора на най-подходящо лечение.
4. Лъчевото натоварване на пациента е в пъти по-малко.
SPECTCT е с възможности да предостави цялата информация за радиационния паспорт на пациента (въведена активност от изотопа и получена доза от проведеното изследване).

Част от съвършенството на Гама камерата SPECTCT се състои и в техническите й характеристики:

Инсталираният в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” SPECT/CT апарат е хибриден – състои се от гама камера (SPECT) и компютърен томограф (СТ). Гама  камерата е с два детектора, с уникално висока разделителна способност и чувствителност, което дава възможност за намаляване двойно на дозата на радиофармацевтика (съответно на дозата радиоактивност, която приема пациента) и получаване на образ с изключително високо качество. Компютърният томограф е шестнадесет срезов, от най-висок клас, оборудван със специален софтуер за намаляване с до 50% на лъчевото натоварване за пациента. Хибридните образи, получени от комбинирането на двата образни метода дават до 30% по-точна диагноза, в  сравнение с използването само на сцинтиграфско или на компютъртомографско изследване.

Възможностите на Гама камерата с две глави, комбинирани с високотехнологичен 16-срезов компютърен томограф, осигуряват пълен набор от нуклеарномедицински, компютъртомографски и хибридни клинични приложения:

- SPECT/CТ изследвания на широк кръг пациенти, включително на деца, с използване на оптимално ниска доза, осигуряваща максимална сигурност за пациента, при запазено отлично качество на образите;
- всяко отделно SPECT или CТ изследване може да бъде комбинирано и трансформирано в хибриден протокол; 
- системата осигурява възможост за свързване и получаване на хибридни образи с уникални възможности за постобработка от други апарати на болницата, независимо чие производство са те, напр. КТ, ЯМР, ангиограф;
- с възможностите на новата апаратура целотелесното скениране чрез SPECT/ CТ ще се извършва за 20 минути, а със съществуващите в момента 
планарни Гама камери за скенирането е необходим 1 час на пациент.

Кои пациенти могат да се възползват от SPECTCT (Клинично приложение):

• Карцином на щитовидната жлеза
• Паращитовидна жлеза
• Надбъбречни жлези
• Оценка на невроендокринни тумори
• Лимфоми
• Определяне на стадии на развитие на злокачествени заболявания
• Ортопедия
• Тумори на централната нервна система
• Карцином на простата
• Предоперативна локализация на паратиреоидните аденоми
• За диагностика на инфекции и възпаления
• Оценка на  кръвооросяване и функция на сърцето
• Отлагане на калций в сърдечните съдове

 
Pharmaceutical full-line wholesalers' eHealth push strongly welcomed by Toomas Hendrik Ilves - President of the Republic of Estonia
Четвъртък, 08 Ноември 2012г. 17:06ч.    PDF Печат Е-поща

Pharmaceutical full-line wholesalers' eHealth push strongly welcomed by Toomas Hendrik Ilves - President of the Republic of Estonia

6t5a6004.jpgTallinn, Estonia, 8th November 2012 – Yesterday morning the President of the Republic of Estonia Toomas Hendrik Ilves welcomed a delegation* of members from the European Associations of Pharmaceutical Full-line Wholesalers (GIRP) to discuss the role and function integrated pharmaceutical full-line wholesalers play in the provision of eHealth services across Europe.

While pharmaceutical full-line wholesalers are the vital link in the supply of medicines between pharmaceutical manufacturers, pharmacies and patients, in the eHealth context they equally connect the supply chain partners for the benefit of patients.

On a mission to raise the general level of awareness, the GIRP delegation provided the President with an overview of the type and scale of eHealth services provided by integrated pharmaceutical full-line wholesalers. The delegation spoke about the role some GIRP members play in their national markets in driving the deployment of eHealth solutions through their entrepreneurial role in the healthcare arena and their unique position as integrated healthcare operators. Best practice examples from different European markets were provided, showcasing traditional ICT tools employed in the wholesale distribution sector as well as patient-specific eHealth application in support of patient compliance and personalised continuity of care.

GIRP also took the opportunity to update the President on major steps being taken by supply chain partners in terms of patient safety. GIRP and its supply chain partners** have embarked on developing a technical solution called the European Stakeholder Model (ESM). The ESM will deliver a medicines verification system, interlinking all EU member states through a European hub, but allowing for the medicine verification at the point of dispensing at the national level.

President Ilves, who led the EUs eHealth working group for a year and a half at the proposal of the President of the European Commission, José Manuel Barroso, stated it is the patient that should be the most important focus of the eHealth drive. He highlighted that obviously patients should be the owners of their health data which extends to include any data generated on the patient in the eHealth domain. In his view cross border collaboration is essential to ensuring compatibility and interoperability for patients to receive their prescribed medicines in other Member States and that such cooperation must allow for health care professionals to be able to access patients’ electronic health files held by other Member States.

The head of state highlighted how eHealth has helped Estonia to be more visible and stronger. According to President Ilves, Estonia is a best in class show case in the field of e-prescribing with well over 90 percent of all prescriptions now being issued electronically. The President looks forward to remaining engaged with GIRP and its members on further eHealth activities and encourages members to continue advancing cross country collaboration in the eHealth sector.

 
Либра ЕАД с нов модерен логистичен център в София
Сряда, 26 Септември 2012г. 16:06ч.    PDF Печат Е-поща

Либра ЕАД с нов модерен логистичен център в София

В началото на месец октомври 2012 година Либра ЕАД ще отвори вратите на своя нов и изцяло модернизиран склад на територията на град София. Този проект е плод на много усилена работа от страна на целия екип на фирмата, а основната ни цел е предоставянето на по-добро и качествено обслужване на всички клиенти на компанията.

Новият логистичен център на Либра ЕАД в София е разположен на площ от 8 600 кв.м., оборудван е с над 1 500 палетоместа и 15 000 места за позициониране, както и 5 рампи за камиони и лекотоварни автомобили. Отличното местоположение на новата ни сграда – на Околовръстен път и Симеоновско шосе, води до възможност за още по-бързи доставки до всички клиенти в София, което е един от нашите основни приоритети.

Сградата е разделена функционално на 4 зони: административна, приемно-експедиционна, зона за автоматизирано комплектоване на поръчки и високостелажен палетен склад (за преддистрибуция).

В новия логистичен център е имплементирана автоматизирана система за складиране, обработка и експедиция на поръчки към клиентите на Либра ЕАД от австрийската фирма KNAPP. В центъра на системата е автомат, заделящ стока с близо 1 000 канала, на който се съхраняват и обработват в индивидуални контейнери поръчаните от клиентите бързооборотни медикаменти. Транспортирането на индивидуалните контейнери между трите етажа и отделните помещения на склада се извършва чрез лента с общ капацитет от 1 200 контейнера на час. Посредством мобилни устройства се извършва заделянето по партиди, управлението на наличности и проследяването на поръчките в склада. Изградената по този начин система увеличава капацитета на склада и намалява времето за обработка на поръчки на клиентите на Либра ЕАД. Тя също така свежда до минимум възможността от грешно заделяне на стока, грешки в партидите на продуктите и позволява направата на корекции по дадена поръчка по всяко време от нейната обработка - от момента на нейното заявяване до изпращането й.

В логистичния център е изградена хладилна камера, отговаряща на всички изисквания от страна производителите за термолабилни продукти и система за мониторинг на температурните режими и влажност.

Доставката на стоки се извършва посредством индивидуални контейнери – малки и/или големи, в зависимост от обема на поръчката, с идентификационен номер. Пластмасовите контейнери гарантират запазването целостта на медикаментите при транспортирането им до аптеките. Транспортът на термолабилни продукти е посредством стиропорени съдове с охладители в контейнери, което позволява безпроблемното осигуряване на изискваните температури.

Логистичният център е лицензиран от Изпълнителната агенция по лекарствата, Регионалния център по здравеопазване и Агенцията по храните и отговаря на националните и европейски изисквания за Добра дистрибуторска практика в търговията на едро с лекарствени средства.

Libra_building

Новият логистичен център на Либра ЕАД в град София, която отваря врати през октомври.

Libra_KNAPP

Част от новата автоматизирана система за складиране на австрийската фирма KNAPP, която ще подобри обслужването на клиентите на Либра в регион София.

 


Страница 10 от 13

Member of

girp_logo           bolv_small