• 0
  • 1
Read more

Mission

Bulgarian Association of Pharmaceutical Wholesalers is based on shared professional and ideological interests in the wholesale trade of medicines. It is aiming at standardization of

Objectives

Achieving and enforcing ethical standards for the implementation of the wholesale with pharmaceutical products. Implementation and fulfilment of the requirements and criteria covered by the Good

News and events

  • 1
  • 2

Декларация УС на БАТЕЛ

Декларация УС на БАТЕЛ

Декларация на Управителния съвет на Българска Асоциация на търговците на едро с лекарства във връзка с обвинението на прокуратурата към проф. Асена Стоименова   Българска асоциация на...

Read more

Дарение на фармацевтите на първа линия

Българската организация за верификация на лекарствата дарява на фармацевтите на първа линия защитни маски на стойност 26 500 лева   Защитни маски на стойност 26 500 лв. дарява Българската...

Read more

Partners

girp_logo

BgMvo