• 0
  • 1
Read more

Mission

Bulgarian Association of Pharmaceutical Wholesalers is based on shared professional and ideological interests in the wholesale trade of medicines. It is aiming at standardization of

Objectives

Achieving and enforcing ethical standards for the implementation of the wholesale with pharmaceutical products. Implementation and fulfilment of the requirements and criteria covered by the Good

News and events

  • 1
  • 2

Облекчаване на административните процедури, повече домашни грижи и електронни здравни услуги препоръча COVID Алианса

Облекчаване на административните процедури, повече домашни грижи и електронни здравни услуги препоръча COVID Алианса  28.05.2020 За спешно облекчаване на административните процедури за пациентите с хронични заболявания у...

Read more

Декларация УС на БАТЕЛ

Декларация УС на БАТЕЛ

Декларация на Управителния съвет на Българска Асоциация на търговците на едро с лекарства във връзка с обвинението на прокуратурата към проф. Асена Стоименова   Българска асоциация на...

Read more

Partners

girp_logo

BgMvo