2011 Най-добрите фармацевтични инициативи на годината
Monday, 19 March 2012 15:57    PDF Print E-mail
There are no translations available.

Брюксел, 16 март 2012: Представители на трите Европейски асоциации (EFPIA, GIRP и PGEU) бяха в Мадрид, Испания на 12 март 2012г. , за да получат награди за „Най-добра Фармацевтична инициатива на годината за 2011 г“. Наградите се връчват от испанския вестник Correo Farmaceutico, за 10-те основни принципа на EFPIA/GIRP/PGEU от техния проект - Европейски модел на заинтересовани страни - European Stakeholder Model (ESM).

EFPIA, GIRP и PGEU работят съвместно по  ESM,  проект за верификация на Европейските лекарствени средства, целящ да предотвърти навлизането на Европейския пазар на фалшифицирани лекарства, както и подобряване сигурността на пациентите. Съвсем скоро и  EAEPC, асоциацията представляваща паралените дистрибутори, се присъедини към проекта.

“ESM, който се разработва от нашите четири организации представлява на практика средството за прилагане на изискванията на Европейската директива за фалшифицирани лекарства и е най-малко обременяващото решение, което е на разположение на всички заинтерсовани страни ” добави Monika Derecque, изпълнителен директор на GIRP.

Главният секретар на PGEU, John Chave подчерта: “Навременно, безопасно и ефективно прилагане на системата за проверка на продукта е най-гарантирано от система, който е създадена и се управлява от тези, които ще я използват ежедневно, такива като фармацевтичните производители, фармацевтите, търговците на едро и паралените дистрибутори  ”.

“ Ние сме доволни, че трите учредителни организации са публично наградени за своите усилия днес и е много окуражаващо да се види, че инициативата вече е печеливщ подход”, , каза Richard Freudenberg  - Главният секретар на EAEPC, като чу новината за наградите.  

Заинтересованите страни благодариха на вестинк Correo Farmaceutico за гласуваното доверие за техният проект.

Наградата за Най-добра фармацевтична инициатива на годината на Correo Farmaceutico се присъжда за ежедневната работа на хора, фирми или институции, които със своята работа са спомогнали за подобряването на световната фармация, фармацевтични грижи и здравеопазпавене през 2011 г

 
Отворено писмо "Софарма трейдинг"
Wednesday, 29 February 2012 12:02    PDF Print E-mail
There are no translations available.

Отворено писмо от  "Софарма трейдинг" АД във връзка със зачестилите обвинения към компанията през изминалите дни в българските медии.
 
Благотворителност за нуждаещи се фармацевти и техните семейства чрез Програма „Финансиране на лечения” на Либра
Tuesday, 21 February 2012 16:02    PDF Print E-mail
There are no translations available.

Благотворителност за нуждаещи се фармацевти и техните семейства чрез Програма „Финансиране на лечения” на Либра

В края на 2011 година Либра ЕАД стартира нова инициатива, като първият етап от нея започна на 18.11.2011 г. на бала на аристократите във фармацията с благотворителен търг. Към новата кауза на Либра – благотворителност за нуждаещи се фармацевти и техните семейства, взеха участие много графове и графини.

Бяха продадени екскурзии, суши-вечеря, фотосесия, курсове за усъвършенстване и много други интересни награди.  Общата събрана сума от тях е 5700 лв.  и нуждаещите се фармацевти и техните семейства вече могат да кандидатстват за финансиране от тази програма на Либра.

Процедурата за кандидатстване за отпускане на средства за лечение е следната:

Лицата, които кандидатстват за финансиране на лечение, следва да представят до Управителния съвет на “Либра” ЕАД, град София, заявление по образец, към което се прилагат:

1. Копие от документ за самоличност на пациента/акт за раждане;

2. Копие от документ/и, удостоверяващ/и качеството на законния преставител на пациента;

3. Издадена преди не повече от 6 месеца медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведеното до момента на подаване на заявлението лечение; епикризи; становища, заключения, мнения, препоръки на медицински специалисти относно състоянието и необходимите действия.

Всички документи се представят на български език в оригинал или копие, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала”. В случай, че се представят документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

Образецът на заявлението може да получите чрез поискване на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Заявленията с приложените документи се подават/изпращат на адрес: “Либра” ЕАД, град София, п.к. 1700, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 3, Програма “Финансиране на лечения”

 

“Либра” ЕАД, град София ще изпраща становище по всяко едно заявление в срок до 21 дни, считано от датата на получаване на конкретното заявление.

Можете да информирате своите познати-фармацевти за дарителската ни инициатива и начините за кандидатстване.

Всички заинтересувани и фармацевти могат да продължават да даряват средства по сметката на Либра: BG76UNCR96601030899501 при УниКредит Булбанк АД, като впишат в основание за превода: по програма „Финансиране на лечение” на Либра.

 
Кръгла маса на тема „Фармацевтичният бизнес и неговите партньори – прозрачност с поглед към пациентите“.
Thursday, 12 January 2012 16:45    PDF Print E-mail
There are no translations available.

„ФАРМАЦЕВТИЧНИЯТ БИЗНЕС И НЕГОВИТЕ ПАРТНЬОРИ- ПРОЗРАЧНОСТ С ПОГЛЕД КЪМ ПАЦИЕНТИТЕ”

9 февруари, 2012 г., хотел Шератон, София

 ICT Media и Фондация „Електронно здравеопазване България”, с подкрепата на Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства (БАТЕЛ), събират на двучасова дискусия представителите на фарма бизнеса, техните партньори от клиничните лаборатории и дистрибуторските компании, за да дадат възможност на ИТ бизнеса да ги запознае с новостите в технологичната сфера в името на пазарното им предимство.

В дискусията ще участват Димитър Димитров, председател на УС на Сдружение „Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства” (БАТЕЛ), Николай Николов, консултант иновации,ГлаксоСмитКлайн, д-р Роза Митрева и д-р Атанас Пелтеков, членове на УС на Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ)и др

Кого очакваме на събитието?

  • Представители на български и чуждестранни фармацевтични компании, произвеждащи оригинални и генерични лекарства
  • Представители на клинични лаборатории
  • Представителr на аптечни вериги
  • Представители на дистрибутори и търговци на едро с медикаменти

Какво ще обсъждаме на събитието?

- Регистрите – внедряване, управление и поддръжка

- Как да проследим и анализираме ефективността на медицинските представители -системи за отчети, справки, бизнес анализ и
прогнозиране на продажбите

- Подреденият дом на търговците на едро с медикаменти -системи за управление на складовите наличности

- С мисъл за пациента – имат ли бъдеще системите за е-заявки на лекарства (EDI)?

С подкрепата на Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства (БАТЕЛ)

РЕГИСТРАЦИЯ

 

 
Софарма Трейдинг връчи награди на студенти завършили с отличие УНСС
Wednesday, 07 December 2011 20:48    PDF Print E-mail
There are no translations available.

В рамките на установеното партньорство представители на "Софарма Трейдинг" АД присъстваха на Церемонията за връчване на  Дипломни работи на студентите и наградиха оттличниците от двете специалности „Икономика на Индустрията”  и  „Бизес Икономика”, катедра „Индустриален Бизнес”.
 
    Партньорството между „Софарма Трейдинг” АД и УНСС стартира на 01 Септември 2010 г. Това е част от социално-отговорната политика на Компанията, с която ще се подпомогне Катедрата по „Индустриален бизнес” към УНСС, и ще се предостави на Университета широк набор от възможности, ориентирани към студентите от спецалностите „Икономика на индустрията”  и  „Бизнес Икономика”.

    Партньорството между „Софарма Трейдинг” АД и УНСС е търсне на възможности за развитие и  мотивиране на студентите. Партньорството ще даде възможност в структурата на Компанията да се влеят нови служители, притежаващи иновативни идеи и знания.

 


Page 12 of 14

Partners

girp_logo