Falsified Medicines Directive
Monday, 01 August 2011 15:01    PDF Print E-mail

Dear Members,

We would like to inform you that the Falsified Medicines Directive (Directive 2011/62/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 amending Directive 2001/83/EC on the Community code relating to medicinal products for human use, as regards the prevention of the entry into the legal supply chain of falsified medicinal products) has just been published in the Official Journal of the European Union.

You can access the Directive: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0074:0087:EN:PDF
 
Софарма Трейдинг АД е класирана на 1 място в сектора фармация
Monday, 01 August 2011 14:57    PDF Print E-mail

В началото на месец Юли, в-к Капитал връчи наградите на победителите в класацията Топ 100 и класира Софарма Трейдинг АД на 1 място в сектора фармация, по критерия Оборот.

Лидерското място на Компанията за 2010г. на фарма пазара беше завоювано вследствие на постигнатите забележителни резултати и увеличаването на оборота на Софарма Трейдинг до над 400 млн. лв.
 
БАТЕЛ и GIRP алармират за вредата от фалшифицираните лекарства за здравеопазването и пациента
Friday, 13 May 2011 15:51    PDF Print E-mail

batel_13052011На 13 Май БАТЕЛ (Българска Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства) съвместно с GIRP (Европейската Асоциация на Фармацевтичните Търговци на Едро) свикаха пресконференция, на която се дискутира  новото Европейско законодателство за фалшифицирани лекарства, прието от Европейския парламент. Разпоредбата против фаршифицираните лекарствени продукти е била приета на 16 февруари 2011 г. от Европейския Парламент с 569 гласа „ЗА” и 12 „ПРОТИВ”.

В световен мащаб бизнесът с фалшифицирани лекарства се уваличава, като само в рамките на последните три години броят на регистрираните случаи на залавяне на фалшифицирани лекарства е нарастнал три пъти и е стигнал 7.5 млн. броя опаковки. За съжаление се установява, че все повече и повече нови животоспасяващи лекарства са фалшифицирани.

 

 Наредбата за фалшифицираните лекарства обхваща:

  • задължителни показатели за безопасна употреба на опаковките на лекарствата;
  • задължителни показатели за безопасна употреба на опаковките на лекарствата;
  • по-строги изисквания за отчетност към дистрибуторите на едро;
  • по-строги правила за инспекции;
  • задължително съобщаване от производители и дистрибутори във всички случаи на съмнения за фалшифицирани лекарствени продукти.

На пресконференцията Президентът  на GIRP- г-н Рене Джени (Rene Jenny) и Изпълнителният директор г-жа Моника Дерекю-Поа (Monika Derecque- Pois) приветстваха приемането на директивата за фалшифицирани лекарства от Европейския парламент. GIRP запознаха присъстващите медии и гости с новото Европейско законодателство за фалшифицирани лекарства, прието от Европейския парламент. Те изразиха своето задоволство от приетата директива и смятат, че с нея се прави значителна стъпка напред, гарантираща безопасността на пациентите.

„БАТЕЛ в качеството си на неправителствена организация e изцяло насочена към опазване здравето на пациента и съдейства за налагането на европейските разпоредби, касаещи фармацевтичния отрасъл”, каза в своята презентация пред гостите г-н Димитър Димитров - Председател на БАТЕЛ.

Асоциацията е създадена на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства с цел повишаване стандарта на качество в сферата на здравеопазването.

В ролята си на проводник на Европейските стандарти и практики у нас, БАТЕЛ е член на на Европейската Асоциация на Фармацевтичните Търговци на Едро (GIRP), чиято основна роля е да обединява търговците на едро с лекарства в Европа.

 


Page 12 of 12

Partners

girp_logo