За нас

Българска Асоциация на Търговците на едро с лекарства се създава на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства, с цел повишаване на качествения стандарт на тази дейност и по-добра защита на интересите на пациентите. Търговците на едро с лекарства са част от веригата за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия и са отговорни за ефективното им, безопасно и ефикасно съхранение и разпространение.

Събития и Новини

Мобилно приложение помага на пациентите да открият своето лекарство

Мобилно приложение помага на пациентите да открият своето лекарство

Прочети Още
Отбелязаха тържествено 5 години от влизането в сила на Директивата срещу фалшифицираните лекарства в ЕС

Отбелязаха тържествено 5 години от влизането в сила на Директивата срещу фалшифицираните лекарства в ЕС

Прочети Още
Официална позиция на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства относно темите за липсващи инсулини

Официална позиция на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства относно темите за липсващи инсулини

Прочети Още

Член на: