За нас

Българска Асоциация на Търговците на едро с лекарства се създава на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства, с цел повишаване на качествения стандарт на тази дейност и по-добра защита на интересите на пациентите. Търговците на едро с лекарства са част от веригата за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия и са отговорни за ефективното им, безопасно и ефикасно съхранение и разпространение.

Събития и Новини

Позиция на GIRP относно инфлационния натиск върху доставчиците на здравни услуги

Позиция на GIRP относно инфлационния натиск върху доставчиците на здравни услуги

Прочети Още
Хуманитарна пратка с лекарствени продукти и медицински консумативи беше изпратена в Украйна

Хуманитарна пратка с лекарствени продукти и медицински консумативи беше изпратена в Украйна

Прочети Още
Седмица на осведомеността за опасността от антимикробна резистентност

Седмица на осведомеността за опасността от антимикробна резистентност

Прочети Още

Член на: