За нас

Българска Асоциация на Търговците на едро с лекарства се създава на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства, с цел повишаване на качествения стандарт на тази дейност и по-добра защита на интересите на пациентите. Търговците на едро с лекарства са част от веригата за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия и са отговорни за ефективното им, безопасно и ефикасно съхранение и разпространение.

Събития и Новини

Писмено становище на БЛС, БАТЕЛ, Арфарм  и БГФармА относно Проект на Методика за условията и реда за заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на клинични пътеки

Писмено становище на БЛС, БАТЕЛ, Арфарм и БГФармА относно Проект на Методика за условията и реда за заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на клинични пътеки

Прочети Още
Официална позиция на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства относно темата за вертикалната интеграция в сектора

Официална позиция на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства относно темата за вертикалната интеграция в сектора

Прочети Още
Официална позиция на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства относно темите за липсващи лекарствени продукти, СЕСПА и паралелната търговия

Официална позиция на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства относно темите за липсващи лекарствени продукти, СЕСПА и паралелната търговия

Прочети Още

Член на: