За нас

Българска Асоциация на Търговците на едро с лекарства се създава на основата на споделени професионални и идейни интереси в областта на търговията на едро с лекарства, с цел повишаване на качествения стандарт на тази дейност и по-добра защита на интересите на пациентите. Търговците на едро с лекарства са част от веригата за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия и са отговорни за ефективното им, безопасно и ефикасно съхранение и разпространение.

Събития и Новини

<strong data-src=Членовете на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) подкрепят проверките на Министерство на здравеопазването относно подаването на информация в системата СЕСПА" />

Членовете на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) подкрепят проверките на Министерство на здравеопазването относно подаването на информация в системата СЕСПА

Прочети Още
Весели и благословени празници!

Весели и благословени празници!

Прочети Още
Е-търгът на МЗ пести обществени средства

Е-търгът на МЗ пести обществени средства

Прочети Още

Член на: