54 -та Годишна среща на членовете на GIRP ще се състои за първи път в България
54-та Годишна среща на членовете на GIRP ( Европейската Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства) ще се проведе в София в периода 03-04.06.2013г.
Основната тема, на която е посветено събитието е: „Достъпът до лекарствата посредством значими и целесъобразни здравни решения“.
София за първи път ще бъде домакин на най-важното събитие в Българския фармацевтичен календар, и ще посрещне мениджърите на 150 от световно известните фармацевтични компании, опериращи в Европа.
В програмата на събитието са включени множество презентации и дискусии, които покриват темите: „Как да се подобри достъпът до лекарствата за Българските пациенти“, „Подходи за създаване на обща програма за подобряване на достъпа до лекарства в Европа“, „Как да поддържаме Европейското здравеопазване във форма, докато е в режим на строги икономии“, „Пазарът не нереимбурсираните продукти – една отворена възможност“, „Представяне на най-последните законодателни регулаторни мерки: Делегираните  актове за Фалшифицираните лекарства, Основните моменти и новостите в Директивата за Добрата Дистрибуторска практика Създаване на пътна карта за въвеждането на системите за проверка на лекарствата на европейските фармацевтични пазари“
Изброените теми ще бъдат от лектори – Топ мениджъри от Компаниите Eli Lilly, Teva, IMS Health, Novartis Consumer Health UK, Galenica AG, MSD Intl GmbH, Alliance Healthcare, Celesio и др.
На срещата се очаква да присъстват над 150 официални гости, членове на GIRP и БАТЕЛ, които активно ще участват в дискусиите и презентациите на събитието.