София 3-ти Юни 2013г.

БАТЕЛ съвместно с GIRP( Европейската Асоциация на търговците на едро с лекарства), по време на провеждащата се Годишна среща на членовете на GIRP, посветена на „Достъпът до лекарствата посредством значими решения в здравеопазването“, представиха най-актуалните данни относно методите, с които Европейското здравеопазване може да се поддържа „във форма“, докато е на доста строга финансова диета.

Представители на Мениджмънта на двете Асоциации – БАТЕЛ и GIRP презентираха ключови данни относно сумите за лекарства, с които членовете на двете асоциации авансово финансират Европейската здравна система, и подпомагат нейното съществуване и развитие. Това произтича от факта, че фармацевтичните дистрибутори закупуват, съхраняват и доставят лекарства и медицински продукти, които те предварително заплащат. По този начин дистрибуторите авансово вече са заплатили за стоката си и то далеч преди тя да им е изплатена обратно от клиентите – аптеки и лечебни заведения. Между времето от закупуването на покупките от производителите, до момента на продажбата и заплащането на лекарствата от аптеките, всеки един от фармацевтичните дистрибутори носи сериозни финансови рискове.

Като се вземе предвид факта, че в Европа около 85% от всички лекарства, приемани от пациентите се доставят от фармацевтичните дистрибутори в аптеките, сумата на авансовото финансиране на сектора е огромна. Това води до понасяне на критични авансово финансиращи функции към фармацевтичните производители от една страна и към аптеките от друга.

Г-н Рене Йени – президент на Европейската Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства каза: „Според изследване, проведено от Института за Изследване на Фармаикономиката, провело се на териториите на 6-те най големи Европейски страни: Франция, Германия, Италия, Холандия, Испания и Великобритания е установено, че фармацевтичните дистрибутори през 2010 г. са финансирали в аванс здравните системи на изброените страни с близо 10,2 милиарда Евро за период от 41 дни. През 2012 г. цифрите нарастват до 10,5 милиарда Евро за период от 44 дни, респективно цифрите са нараснали с 300 милиона Евро и за срок увеличен с 3 дни, 2 години по-късно.“

Моника Дерекю – Поа, Изпълнителен директор на GIRP заключи, че: „Истинският принос на фармацевтичните дистрибутори е силно подценен от взимащите решения относно бюджетите в здравеопазването в Европа и България. Европейските здравни институции и държавните органи на всяка държава членка са изправени пред предизвикателството да гарантират стабилна и сигурна здравна система за своите граждани, като в същото време трябва да намалят публичните разходи за здраве. Един от най-често използваните механизми за намаляване на разходите е намаляването цената и надценките на лекарствата. Но и тези механизми за намаляване на здравните разходи имат своите лимити. Текущият марж на печалба при повечето търговци на едро с лекарства в повечето случаи е под 1% и продължава да пада. Това показва, че е налице реална опасност дистрибуционната верига да излезе извън естествената си точка на пречупване. Затова БАТЕЛ и GIRP призоваваме всички партньори на дистрибуторските вериги да осъзнаят важната префинансираща функция на търговците на едро с лекарства, за да може лекарствата да достигнат до правилния пациент, в точния момент и на точното място.“

София бе избрана за домакин на 54 –та Годишна среща на членовете на GIRP не само заради своите забележителности и богата история, но и заради интереса от страна на нашия сектор да научи повече за фармацевтичния пазар в новите държави членки. БАТЕЛ и GIRP вярват, че България може да предложи много възможности и предизвикателства пред членовете си, работещи в сектора на здравеопазването.

Димитър Димитров, Председател на УС на БАТЕЛ сподели, че: „Годишните срещи на GIRP се посещават от много висши политици и високопоставени представители на индустрията. Всяка години се събират над 200 висши мениджъри от всички членове, нашите партньори по веригата на разпространение и правителствени институции, за да споделяме опит в постигането на общата цел –  Европейските пациенти да получават лекарства по един безопасен и непрекъснат начин, когато и където се нуждаят от тях. През последните години GIRP имаха удоволствието да приветстват голям брой високопоставени говорители, включително и най-висшите правителствени служители и индустриални лидери.“