Според предварителните данни на Изпълнителна агенция по лекарствата, през 2013 г. са продадени медикаменти на обща стойност 1.899 млрд. лв.,  ръст от 578 млн. лв. спрямо 2012 г. Ръст има и в обема продадени опаковки – от 148 млн. броя през 2012 г. на над 249 млн. за 2013 г. Данните са получени въз основа на отчетите на 177 от общо 212 лицензирани търговци на едро.

Болниците са закупили17% от лекарствата, а аптеките и дрогериите останалите 83%. В последните две години тежестта на болничните поръчки се движеше между 15.8% и 14%.

Данните на агенцията по лекарствата потвърждават редица констатации от последните месеци, че българите плащат все повече от джоба си за здраве. Разходите за здравеопазване в домакинските бюджети по информация на националната статистика за 2013 г. са се увеличили с 10%, до 233 лв. на човек. Според анализ на Българската стопанска камара домакинствата поемат 78% от разходите си за лекарства, медицински материали и оптика. В същото време само 22 % от закупените лекарства и други медицински материали са от публични средства. За периода от 2006 до 2011 г. тези разходи са се увеличили почти два пъти – от 1072.4 млн. лв. за 2006 г. на 1833.6 млн. лв. за 2011 г., се посочва в анализа на стопанската камара.

В аптеките масово се продават медикаменти, за които се изисква рецепта, но клиентите нямат такава. Това е едно от най-често срещаните нарушения от контрольорите на агенцията по лекарствата, които през м.г. са проверили общо 756 аптеки и дрогерии. 46 от инспекциите са били по сигнали на граждани. Друго нарушение е, че помощник-фармацевтите работят без надзора на магистър-фармацевт. По отношение на неправилното съхранение на лекарствата инспекторите са установили, че в аптеките не се спазва необходимата температура и се съхраняват опаковки с изтекъл срок на годност. Установени са и случаи на продажба на фалшиви лекарства или медикаменти с неясен произход, както и продажба от хора без необходимото образование и квалификация.

През 2013 г. са издадени 11 заповеди за затваряне на аптеки, 1 заповед за затваряне на завод за лекарства и 67 заповеди за унищожаване на негодни за употреба лекарства. С 15 заповеди са блокирани и изтеглени от пазара лекарства, които не съответстват на изискванията за качество, ефикасност и безопасност. През м.г. по системата за бързо уведомяване са постъпили 146 уведомления за некачествени лекарства и 33 становища за несъответствие с изискванията на добрата производствена практика. За 2013 г. в агенцията са постъпили общо 10465 заявления за разрешаване за употреба, подновяване и промяна на вече издадени разрешения за употреба – с 465 бр. повече спрямо 2012 г.