Днес, 27.10.2014 г., в Министерство на здравеопазването се проведе среща между ръководството на МЗ, директори на лечебни заведения в страната и представители на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства.

Днешната среща бележи началото на серия от консултации, имащи за цел намирането на трайно и адекватно решение на задълбочаващия се проблем с растящите задължения на болниците.
На тази, първа среща бяха обсъдени дълговете и плащанията от страна на лечебните заведения.

Бяха изслушани и взети предвид различни предложения на страните за ефективно разходване на публични средства.