Електронното здравеопазване у нас ще се развива на три етапа, а крайната му цена ще е 54 млн. лева. Това предвижда проект на здравното министерство, публикуван на сайта му. В първия период, предвиден да приключи до 2015-а, ще бъде изграждана Национална здравноинформационна система, която ще постави основите на е-здравеопазването. Тя ще анализира състоянието на процесите в здравната система – участниците, действията, отговорностите и всички използвани информационни потоци. Освен това ще се подобрява взаимодействието с европейските здравни IT-системи и ще се създава необходимата нормативна регулация. Предвижда се изграждането на четири регистъра, софтуерна среда за обмен на данни и електронен здравен запис. Тази част от проекта е на стойност 12 млн. лв. без ДДС.

Реализирането на втория етап ще приключи до края на 2017-а. В този период ще се тестват пилотните проекти за електронни услуги, ще се разшири националната здравноинформационна система и ще се създадат нови механизми за анализи. Той ще струва 13 млн. лв. без ДДС.

Намеренията са третият етап да бъде реализиран до края на 2020 година. Системата ще се надгражда и разширява, като се очаква ускореното въвеждане на е-услуги от различни администрации. Ще бъде подобрявано качеството на информацията за вече съществуващите услуги, както и организацията за комплексната база данни. Тогава ще бъде изграден и резервен център за данни, ще навлезе образната диагностика и телемедицината. Очаква се това да е най-скъпият етап от проекта, като заложената за осъществяването му сума е 29 млн. лв. без ДДС.

Обещанието за електронна здравна карта беше едно от първите, които даде новият здравен министър Петър Москов.