Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, могат да се увеличават само с процента на статистически отчетената инфлация за периода на действие от последната регистрирана цена.

Това гласи текст в Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Държавната регулация на лекарствата на свободна продажба трябваше да отпадне от началото на следващата година, но срокът й се удължава с още година. Тя беше въведена като антикризисна мярка от служебното правителство на Марин Райков.

С промени в наредбата обаче този срок се удължава с една година. Така цените на лекарствата без рецепта остават замразени до 31-ви декември 2015