Фалшифицираните лекарства поставят пациента и обществото в  риск. Пациентите смятат, че получават оригинална терапия, но вместо това приемат потенциално опасни продукти, които могат да доведат до резистентност на истинската терапия и до бъдещо заболяване, инвалидност и дори смърт. Fight the Fakes е компания която цели да увеличи осведомеността за опасността от фалшифицираните лекарства. Кампанията дава гласност на хората, които са лично пострадали и споделя историите на тези, които работят за това да спрат тази заплаха за общественото здраве.Кампанията цели да създаде глобално движение на организации и индивидуални личности, които ще обърнат внимание на негативното влияние, което оказват фалшифицираните лекарства на хората по света и ще спомогнат за намаляване опасните последици върху хората. Партньорите на Fight the Fakes изцяло подкрепят кампанията и споделят мнението, че координацията между всички участници в производството и дистрибуцията на лекарствени продукти е жизнено важно за справянето с тази заплаха за общественото здраве. Като част от тези усилия, Batel123!@www.fightthefakes.org събира и споделя историите на тези, които са пострадали от фалшифицирани лекарства. Уебсайта служи и като източник на информация за организации и хора, които искат да подкрепят тези усилия, като очертава възможностите за действие и споделя какво правят другите за борба с фалшифицираните лекарства.  Искате ли да се присъедините към инициативата и да подкрепите капманията? Искате ли да станете партньор? Имате ли история, която искате да разкажете? Свържете се нас, чрез мейл адрес info@fightthefakes.org.