На 7 юли 2015 г.  се проведе заседание на консултативния съвет към Министерски съвет – „Партньорство за здраве“. Във заседанието взеха участие съсловните организации на лекарите, зъболекарите, фармацевтите, болниците, бизнесът и пациентите. Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Представяне на специфичните препоръки на ЕК за България от 2015 г. в частта „здравеопазване“ в контекста на Европейскиясеместър – Филип-Михал Домански, представител на Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ към ЕК.

2.      Представяне на доклада на Световната банка за финансирането на здравния сектор в България, Антъни Томпсън, постоянен представител на Световна банка за България

3.      Представяне на актуализираната Национална здравна стратегия (2014-2020) и планa за действие на Министерство на здравеопазването – Петър Москов

4.      Представяне на резултати от работните групи към Партньорство за здраве. Възможности за взаимодействие с действащите към момента работни групи в Министерство на здравеопазването.           

Намаляване на нерегламентираните плащания и на броя на болниците са двете основни препоръки, които отправиха Световната банка и Европейската комисия.

Бяха представени тазгодишните препоръки на Европейската комисия , според които България трябва да подобри ефективността на разходите в системата на здравеопазването, чрез преразглеждане на ценообразуването на здравните грижи и укрепване на извънболничната и първичната медицинска помощ.

Постоянният представител на Световната банка за България Антъни Томпсън представи в резюме доклада за сектора. Според него основен проблем в България е, че се харчат два пъти повече пари, отколкото има в обществените фондове – здравното министерство, здравната каса и болниците. Държавата покрива 40% от плащанията за здравни услуги, гражданите доплащат от джоба си общо 47%.

Петър Москов представи актуализираната Национална здравна стратегия (2014-2020) и планa за действие на Министерство на здравеопазването, като наблегна на комплексността на лечението и промяната на начина на финансиране, който няма вече да е свързан с отделни структури, а с целостта на лечебния процес. Основната цел е повишаване на ефективността на здравното обслужване, а не икономии.

Представиха се и  резултатите от работните групи: „Реформа в организацията на здравеопазването“, „Качество на здравната система“ и „Лекарствена политика и медицински изделия“, които са част от „Партньорство за здраве“. През последните седмици работните групи излязоха с предложения за промени и допълнения в Закона за лечебните заведения и в актуализирания вариант на Националната здравна стратегия и плана за действие към нея, а в рамките на Работна група „Реформа в организацията но здравеопазването“, беше сформирана работна група, която обсъждаше въпросите за детското здраве и по-специално деинституционализацията на домовете за медико-социални грижи за деца.