В ролята си на проводник на Европейските стандарти и практики у нас, БАТЕЛ е член на Европейската организация на търговците на едро с лекарства (GIRP), която е обединяваща организация на търговците на едро с лекарства в Европа.

С оглед на целта си да осигури по-висока степен на защита на общественото здраве в Европа,  GIRP представлява националните асоциации на над 750 търговци на едро с лекарства, които обслужват 33 европейски държави, включително и големи пан-Европейски фармацевтични компании. За членовете на GIRP работят около 140,000 служители, които обслужват 170,000 аптеки и други здравни професионалисти, доставящи медикаменти на обществото. При изпълнение на тяхната роля в полза на обществото, те гарантират най-високите нива на качество, прозрачност и безупречност. Членовете на GIRP са надеждни партньори за веригата на доставки за производители, фармацевти, медицински лица и най-вече всички пациенти с оглед на безопасността на медикаментите.

На Есенното общо събрание на GIRP 2015 GIRP (Groupement International de la Répartition Pharmaceutique), се взе решение за промяна на английското име на Асоциацията, на European Healthcare Distribution Association. Промяната се обоснова с разрастването на основната роля на фармацевтичните дистрибутори, която не е само да доставят лекарствени продукти, но да доставят услуги за пациента, продукти за здравеопазване. Абревиатурата остава същата– GIRP, както и френското наименование, сменя се само английското име.