Регистрирана е Българска организация за верификация на лекарствата

Фармацевтичният сектор се обединява срещу фалшифицирането на лекарства

21 април 2016 г.

На 20 април 2016 г., девет месеца след като беше подписан Меморандумът за сътрудничество, излезе решението на Софийски градски съд за регистрация на „Българска организация за верификация на лекарствата”(БОВЛ) като сдружение с нестопанска с цел подпомагане прилагането в България на Директива 2011/62/ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и осигуряване на снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти.

Учредителите на сдружението са пет организации, които представляват участниците в производството и разпространението на лекарства, а именно Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична асоциация, Българската асоциация за развитие на паралелна търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз. Страните се съгласиха, че при работата си ще спазват принципите на консенсус и сътрудничество, като позицията Председател на сдружението ще се заема на ротационен принцип с едногодишен мандат за всяка от организациите-членки. Първият председател на БОВЛ е проф. Илко Гетов, Председател на управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз. Останалите членове на УС на БОВЛ по реда на тяхното ротационно председателство са г-жа Оля Василева, г-н Николай Хаджидончев, г-н Деян Денев и г-н Христофор Иванов.

Предметът на дейност на Сдружението е със съдействието на Европейската организация за верификация на лекарствените продукти да внедри, експлоатира и поддържа в Република България ефективна система за верификация на лекарствените продукти, напълно съвместима и интегрирана с Европейската система за верификация. При работата си за прилагане на единната европейска методология сдружението ще работи в тясно сътрудничество с българските институции, компетентни органи и заинтересовани лица, както и с другите национални системи за верификация на лекарствените продукти в държавите-членки на Европейския съюз.

 Според  изискванията на Директивата, системата трябва да започне да функционира от 09 февруари 2019 г. с цел предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства в законната верига на доставки и осигуряване на българските пациенти с допълнителна гаранция за качеството на техните лекарства.