Уважаеми колеги, партньори,

Обръщам се към Вас, първо с благодарности за подкрепата и съдействието, които оказахте на Българската Асоциация на Търговците с Лекарства (БАТЕЛ) от самото й учредяване през 2010 година, така че БАТЕЛ да се изгради като представителната партньорска организация на търговците на едро с лекарства в сектора на Здравеопазването.

В качеството си на Председател на БАТЕЛ от самото учредяване на Асоциацията, бях изключително щастлив да имам възможността да работя заедно с Вас, преследвайки вярвам една и съща цел – да изградим българския фармацевтичен сектор по-устойчив, конкурентноспособен и предоставящ все по-добри здравни услуги на българските пациенти.

Вярвам, че изградихме солидни основи  и дойде време да предам щафетата на Веселин Кунев, управител на „Фьоникс Фарма България“ като и за занапред ще продължа да подкрепям Веселин и екипът на организация в ролята на Член на Управителния съвет.

Пожелавам успех на Веселин Кунев и благодаря на екипа, който бе зад мен през всичките тези години! За мен беше чест!

                                                            С уважение,

                                                                                   Димитър Димитров,

                                                                                   Член на Управителния съвет       

                                                                                    БАТЕЛ