Компаниите членове на Българската Асоциация на търговците на едро с лекарства алармират за потенциален риск пред достъпа до онко лекарства на българските пациенти. През последния месец, с влизане в сила на някои разпоредби на Националния рамков договор за 2017 и най-вече тяхното недалновидно и чиновническо приложение от страна на Ръководството на НЗОК, се създаде критична ситуация при доставките на онкологични лекарства на болничен пазар.
Става дума за удължаването на сроковете за заплащане на онколекарства от страна на НЗОК след влизане в сила на НРД за 2017 г. с до 30 дни поради проверки за спазване на наложеното изискване за обвързване на отчетено количество лекарствен продукт спрямо норма и телесно тегло на пациентите. Така търговците на едро с лекарства в България, които от години са финансов буфер на болничен пазар, са поставени за пореден път в ситуация на безгласни кредитори. А, пациентите страдащи от онкологични или злокачествени заболявания са в риск от забавено лечение. Дистрибуторите с лекарства оперират на силно регулиран болничен пазар, който от една страна ограничава до минимум надценката им, а от друга ги принуждава да кредитират болниците докато НЗОК им изплати извършените медицински дейности. В резултат на тази система, задълженията и просрочието на болници към БАТЕЛ и до влизане в сила на новите разпоредби, надхвърлят разумната граница на търговски риск. Към 31.03.2017 г. средното просрочие към членове на БАТЕЛ е 240 дни, а общият размер на всички задълженияна държавни и общински болници е 513 млн. лв. (по данни на МЗ). Въпреки тежките финансови условия, търговците на едро с лекарства спазват добросъвестно отговорността си към българските пациенти и затова до момента не са спирали доставки на живото-поддържащи и живото-спасяващи лекарства. И в тази ситуация НЗОК добавя ново едномесечно забавяне и прави така, че тази сума да набъбне с още десетки милиони! Действие, което не може да бъде обяснено, нито с контрол на разходваните средства, нито с ефективност на управляван бюджет. И най-вече не може да бъде обяснено с грижа и мисъл за пациентите!
Затова компаниите членове на БАТЕЛ се обръщат с публичен апел да се преразгледат разпоредбите на НРД за 2017 година, свързани с доставки на онколекарства.  Илюзия е да се смята, че бизнесът може да поеме повече от тези 500 млн. лв. и е длъжен до безкрай да компенсира недалновидната държавна политика. Ако проблемът с плащанията и остатъчния срок продължи не може да се гарантира регулярно изпълнение на доставки на онкологичните лекарствени продукти. А, държавата за пореден път действа с бюрократично-административен подход, вместо да използва силата на бизнеса за градивно подобрение на болничен пазар. Например чрез инвестиции.
Управителен съвет Българска Асоциация на Търговците на едро с лекарства