„Сключване на Рамкови споразумения за периода 01.01.2020 до 31.12.2021 г. чрез Електронната система за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България“

Публикувано в АОП под № 00080-2019-0022

Обществената поръчка се обявява за заявените от лечебните заведения лекарствените продукти, включени в „Списъка на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 „Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания“ и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1, 251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати“. Лекарствените продукти, включени в настоящата процедура са обособени в 2 (две) самостоятелни позиции. Във всяка обособена позиция се съдържат самостоятелно обособени номенклатури на лекарствени продукти в зависимост от тяхната група по ATC, INN, начин на приложение и забележка (за приложимите случаи).

Решение № РД-11-342 от 03.09.2019г.
pdf файл, 3,7 MB, качен на 04.09.2019

Обявление
pdf файл, 680,7 KB, качен на 04.09.2019

Документация
pdf файл, 763,6 KB, качен на 04.09.2019

Проект на рамково споразумение
docx файл, 37,7 KB, качен на 04.09.2019

Проект на договор
docx файл, 34,6 KB, качен на 04.09.2019

Ръководство на потребителя
pdf файл, 1,1 MB, качен на 04.09.2019

Образец на писмо за потвърждение на потребител
docx файл, 14,7 KB, качен на 04.09.2019