Декларация на Управителния съвет на Българска Асоциация на търговците на едро с лекарства във връзка с обвинението на прокуратурата към проф. Асена Стоименова

Българска асоциация на търговците на едро с лекарства изразява своята подкрепа на председателя на Български Фармацевтичен Съюз проф. Асена Стоименова, която бе обвинена от Прокуратурата във връзка със “серия от изявления, будещи неоснователна тревога у гражданите, в условията на извънредно положение”.
Проф. Асена Стоименова е утвърден експерт, с дългогодишен опит в сектора на Здравеопазването и лекарствоснабдяването, доказала ангажираността си в грижите за пациента. „Смятаме, че проф. Стоименова е предоставила професионалното си мнение добросъвестно, на основата на дългогодишен опит и с цел грижа към пациентите в пандемичната обстановка.“
В тази безпрецедентна ситуация всички трябва де сме обединени, солидарни и отговорни,  за да гарантираме достъпа на населението до лекарствени продукти.
Българска асоциация на търговците на едро с лекарства изразява подкрепата си към проф. Стоименова и българските фармацевти, в осъществяването на изключително отговорната роля на БФС в сферата на българското здравеопазване.