Облекчаване на административните процедури, повече домашни грижи и електронни здравни услуги препоръча COVID Алианса

За спешно облекчаване на административните процедури за пациентите с хронични заболявания у нас чрез въвеждането на поетапна електронизация в здравеопазването и гарантиране на интегрирани социално-здравни грижи в домашна среда – около това се обединиха участниците в дискусия, организирана от Националната пациентска организация (НПО), в рамките на която бе представен напредъкът на инициативата COVID Алианс. Проектът на НПО, съвместно със съсловните организации, водещи медицински дружества, пациенти, фармацевтичната индустрия, ИТ сектора и др., има за цел да предложи нормативни, социално-здравни и дигитални решения, които да намалят последиците за страната и здравната система от COVID-19.

Присъстващите на дискусията медицински специалисти подкрепиха предлаганите мерки, особено избягването на ненужни посещения в лечебни заведения.

„Дистанционните консултации за пациентите с диабет в стабилно състояние са напълно възможни и приложими“, коментира в рамките на срещата проф. Цветалина Танкова от Българското научно дружество по ендокринология. „Ние можем да облекчим драстично пациентите в стабилно състояние, за които не е необходима непременна среща с лекаря, когато това може да се случи дистанционно“, допълни проф. Танкова. Тя даде примери с децата с диабет, които ежемесечно се срещат с ендокринолозите, както и с пациенти, които имат повече нужда от асистиране в домашна среда, отколкото в лечебното заведение. „Пациентите, които са прегледани от лекаря си, стоят в стабилно състояние и са под наблюдение, могат да бъдат консултирани дистанционно. При тях честият контрол на място не е необходим“, коментира от своя страна проф. Коста Костов от фондация INSPIRO, консултант на УМБАЛ „Света Анна“. „Голяма част от моите пациенти са с хронични заболявания. Ако те могат да ми изпратят по електронен път спирометрия, лабораторни изследвания, рентгенова снимка, няма проблем да бъдат консултирани дистанционно“, заяви още професорът.

„Българският лекарски съюз винаги е подкрепял развитието и дигиталните възможности, които да намалят тежестта над лекари и пациенти“, декларира д-р Гергана Николова, член на Управителния съвет на лекарското обединение. „Подкрепяме електронните рецепти, направленията, създаването на електронен регистър на протоколите, които да заместят хартиените копия. Застъпвали сме се за това да има по-дълъг срок на протоколите за пациентите с хронични заболявания, наша беше инициативата за протоколи, които да са със срок една година. Не трябва обаче да се губи връзката с пациента, а иновациите да навлизат бавно, за да могат да се прилагат от всички“, препоръча д-р Николова.

„Поне три стъпки на пациентите с хронични заболявания, които всеки месец получават лекарства, могат да бъдат спестени веднага, ако личните лекари и специалистите в извънболничната помощ използват системата на държавата за сигурното електронно връчване, в която повечето джипита са регистрирани.“ Това допълни д-р Костадин Сотиров, член на Управителния съвет на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. Според него, протоколите могат да бъдат изпращани през тази система до РЗОК или НЗОК, а Касата от своя страна да ги финализира и изпраща по електронен път до лекуващия лекар. На това основание медикът ще може да издава рецепта на пациента. Фармацевтите биха могли да проверяват протоколите през съществуващата система на касата и пациентското досие. „Въвеждането на електронна рецепта ще спре дублирането на една и съща информация в различни отрязъци и бланки, както и в рецептурната книжка“, коментира още д-р Сотиров.

В рамките на проекта Националната пациентска организация подготвя платформа, която да интегрира дигитални услуги за лекари и пациенти, които да подпомогнат здравеопазването до изграждането на единната държавна информационна здравна система. Чрез тях пациентите ще имат възможност да ползват различни услуги, а лекарите ще избират кое решение е подходящо за тях. До две седмици може да бъде показан първият прототип на този портал, увериха от Българския клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването, технологичен партньор на НПО.

Интегрираните социално-здравни услуги са много важни за хората с хронични заболявания, особено за онези в малките населени места, като дигиталните здравни решения, подходящи за тях, могат да се прилагат с асистирането на социални работници и специалисти. От септември тази година Българският червен кръст ще наблюдава 500 възрастни пациенти във Враца и региона, включително с колцентър и специален софтуер, който следи основните им жизнени показатели. „В условията на COVID центровете за домашна грижа на БЧК бяха единствената връзка на пациентите с техните лекуващи лекари и аптеките“, каза по време на дискусията д-р Надежда Тодоровска, заместник генерален директор на БЧК.

За 0800 14 515 – информационна линия за пациенти с хронични заболявания

За периода от 22 април до 27 май 2020 г. на информационната линия на Националната пациентска организация, предназначена за пациенти с хронични заболявания – 0800 14 515 – са се обадили 2630 пациенти. Линията е дарение от VIVACOM и Call Flow и ще е активна до края на юни 2020 г. На нея всеки работен ден, от 9 до 18 часа, ендокринолози, онколози, кардиолози, психолози и инфекционисти предоставят консултации на пациенти с различни заболявания. Данните показват, че всеки трети обадил се търси помощта на кардиолог, а всеки четвърти – на ендокринолог. Един от 10 пациенти се нуждае от психологическа подкрепа.

Според анализа, обажданията не са свързани с COVID или противоепидемичните мерки, а се отнасят към системни проблеми, датиращи преди извънредното положение Може да се направи извод, че пациентите имат нужда от повече информация и време с лекарите си за обсъждане на състоянието и терапията им. Благодарение на телефонната линия, за 6 пациенти е осигурена спешна медицинска помощ, показва още анализът. На 12 пациенти е оказано съдействие да получат назначен им медикамент, който не се предлага в България. Голяма част от пациентите, които се обаждат на психолога, са самотноживеещи или млади хора, останали без работа, както и пациенти с тревожност и депресивни състояния, в следствие на изолацията и социалноикономическата ситуация, в която се намират. Петима са декларирали, че са жертва на насилие.

Екипът на Националната пациентска организация проследява всички възрастни самотноживеещи пациенти, потърсили консултация на тел. 0800 14 515. Благодарение на това, на 37 пациенти без близки е оказано съдействие да получат топла храна и грижи в домашна среда от общините, в които живеят. Осигурени са шлемове, маски и дезинфектанти за личните асистенти на 9 трудноподвижни лица, които са спрели посещенията в дома на пациентите, заради страх от инфектиране с COVID. На 43 пациенти е предоставена информация как да ползват социалните и здравните си права, а за 4 самотни родители е осигурена храна и продукти от първа необходимост.

Партньори в инициативата COVID Алианс:

Български лекарски съюз

Български фармацевтичен съюз

Национално сдружение на общопрактикуващите лекари

Български червен кръст

Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

Офис на Световната здравна организация в България

Асоциация на научноизследователските фармацевтични производители в България – ARPharM

Българска генерична фармацевтична асоциация -БГФармА

Българска асоциация на търговците на едро с лекарства 

Български клъстер за дигитални решения и иновации в здравеопазването

Българска организация за верификация на лекарствата

Българска асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства

Български форум на бизнес лидерите

Столична община

Българско дружество по ендокринология

Българско дружество по белодробни заболявания

Дружество на кардиолозите в България

VIVACOM

Видеото може да гледате тук: