Световен ден на осведомеността от антимикробна резистентност

Тази седмица 18-24 ноември e посветена на осведомеността за опасността от антимикробна резистентност. Всяка година Световната седмица за информираност относно антимикробните лекарства има за цел да повиши информираността от глобалната антимикробна резистентност (AMR) и да насърчи най-добрите практики сред широката общественост, здравните работници и политиците да спрат по-нататъшното появяване и разпространение на резистентни към лекарства инфекции. Самолечение, особено с лекарства, отпускани с рецепта, по лекарско предписание е опасно. Трябва да бъдем предпазливи в употребата на антибиотици, защото има опасност от антибиоточна резистентност. Антибиотиците са застрашени да загубят своята ефективност, поради неправилна и прекомерна употреба, а в много случаи те дори не са необходими.

Само с общи координирани усилия може да се постигне успех в борбата с антимикробната резистентност.

За повече информация Antimicrobicals