Източник: Капитал „Здраве“, Специално издание, Автор: Десислава Николова

През миналата година пазарът запази 10% увеличение, през първото тримесечие ръстът е 11.2% в стойност

Ковид кризата държи във форма фармацевтичния пазар вече трета година с двуцифрени ръстове на продажбите в стойност. През миналата година продажбите на лекарства, хранителни добавки, медицински изделия и козметика в болниците и на лекарства в аптеките докосват 5 млрд. лв. фармацевтични продукти по данни на световната маркетингова компания IQVIA. Докато през 2020 г. ръстът е 11%, през 2021 г. той е общо 9.9% с продажби само на лекарства на стойност 3.7 млрд. лв. в аптеките и 1.101 млрд. лв. в болниците.

Хранителните добавки и козметиката също бележат връщане към нивата отпреди пандемията и двуцифрен ръст, с общи продажби за 815 млн. лв. Към тях може да се добавят покупките от онлайн аптеките, които търгуват само с продукти без рецепта. Те са на стойност 20 млн. лв., но пък отбелязват ясната тенденция за по-големи като стойност покупки, отколкото във физическите аптеки.

През първото тримесечие на 2022 г. по данни на IQVIA пазарът на лекарства със и без лекарско предписание достига 1.118 млрд. лв. (по ритейл цени, на база на продажби от търговци на едро към аптеки и болници). Това представлява ръст 11.2% в стойност в сравнение с първото тримесечие на миналата година. Ръстът на аптечния пазар е 14.1% в стойност, а болничният пазар достига продажби 280 млн. лв., което представлява ръст 2.3% в стойност спрямо първото тримесечие на 2021 г.

Лидерите на пазара

През 2021 г. за пореден път лидерската тройка в сектора продължава да бъде традиционната – Novartis, която консолидира продажбите си с генеричната си дивизия Sandoz, следвана от Roche и Teva.

За първи път от три години назад има и значимо разместване в топ 10 на най-големите по продажби корпорации, които кумулативно държат 40% от продажбите на лекарства в България.

След напускането на България GlaxoSmithKline вече напуска и десетката на големите, а в нея се завръща, и то директно на седмо място по продажби, AstraZeneca.

През първото тримесечие топ 10 е без изменение, като Sanofi вече се представлява от Swixx Biopharma, които заедно с AstraZeneca изместват AbbVie надолу в класацията.

И през миналата година, и през първото тримесечие на тази няма сериозна промяна при пазарните дялове на търговците на едро, като четирите водещи са с над 80% пазарен дял при лекарствата със и без лекарско предписание (обединено за болничния и ритейл канала). При ритейл пазара този дял е дори над 90%, като водещи са „Стинг“ с 28.28% пазарен дял. Болничният пазар продължава да бъде по-фрагментиран, като лидер на него традиционно е „Софарма трейдинг“