Капитал „Здраве“ Специално издание, Май 2022

Николай Колев, управляващ директор на „ФЬОНИКС Фарма“ България и компаниите „Фармексим“ и „Хелп Нет“ в Румъния

Профил: Николай Колев има над 25 години опит във фармацевтичния и финансовия сектори. Той е заемал управленски, маркетинг и търговски позиции на няколко пазара. Неговият кариерен път във фармацията започва в компанията Актавис (днес ТЕВА) на позицията мениджър Бизнес развитие за международни пазари. По-късно поема управлението на Профи Кредит и ролята на председател на Управителния съвет за България, Централна Европа, Русия и част от Азия. Към ФЬОНИКС Фарма България, Николай Колев се присъединява през 2017 година като управляващ директор и председател на Управителния съвет. В началото на 2022 година Николай Колев пое управлението на компаниите Фармексим и Хелп Нет, част от немската Група ФЬОНИКС (PHOENIX Group) в Румъния.

Днес той заема позициите на управляващ директор и председател на Управителния съвет на ФЬОНИКС Фарма, България, Управляващ директор на Фармексим и Хелп Нет, Румъния, председател на Управителния съвет на българската (БАТЕЛ) и румънската Асоциации на търговците на едро с лекарства и е член на Борда на Европейската Федерация на аптечните вериги.

Как „ФЬОНИКС Фарма“ се издигна до мястото на водеща компания, доставяща интегрирани здравни услуги на българския пазар? Как се постига това в нашата икономическа ситуация? Каква беше вашата стратегия?

„ФЬОНИКС Фарма“ е компания с повече от 25 години присъствие на българския фармацевтичен пазар. Това са опит, знания и умения, които са в основата на успеха на всяка компания, но също и предпоставка за непрекъснато усъвършенстване и надграждане на всичко постигнато. Като част от немската Група ФЬОНИКС ние имаме подкрепата, експертизата и добрите практики на европейско ниво, а това е изключително ценно.

Категорично успехът на компанията от нейното начало до днес се дължи най-вече на екипа от над 650 служители в цялата страна, чиято всеотдайна работа ни движи напред и ни отвежда до челните лидерски позиции.

Дълги години в очите на обществото търговците на едро с лекарства представляваха само важното звено, което доставя лекарства на болниците и аптеките. Казвате, че можете да предложите много повече от това, как се разви фармацевтичният сектор през последните години и какво правите вие като компания, за да подпомогнете това развитие?

В отговор на непрекъснато променящия се фармацевтичен сектор, ние се развиваме отвъд търговията на едро и представяме себе си като интегриран доставчик на здравни услуги. Това е нашето изключително all-in-one предложение, което работи в няколко направления – по-добри бизнес отношения с нашите клиенти и партньори, високо ниво на предлаганите от нас услуги и възможност да подпомогнем процесите във фармацевтичния сектор.

Предлагаме пълна гама от услуги с добавена стойност, различни от доставката на лекарства. Като част от това ще отлича нашето ексклузивно представителство на водещи производители – това са предимно европейски компании, които се доверяват именно на нас да представяме и предлагаме техните продукти на българския пазар. На следващо място се нареждат аптечен и болничен пазар – тук работим с близо 3000 аптеки и 250 болници, на които предлагаме портфолио от над 12 000 продукта и ежедневни доставки на стока. Няма как да пропусна и разработването на здравен софтуер „Аптека Експерт“, който има над 40% пазарен дял сред аптеките в България и това го нарежда на първите места сред софтуерните продукти на фарма пазара. Следват контакт-центърът за обслужване на клиенти, преддистрибуция – услугата ни към партньори за съхранение на лекарствени и медицински продукти, и още много други специализирани услуги, които предлагаме.

Последното ни бизнес начинание е търговия и дългосрочни бизнес отношения с доказани производители в областта на висококачествените медицински изделия и консумативи, както и най-новата ни услуга, която ще стартираме съвсем скоро – електронна търговия към крайни клиенти.

В каква посока инвестирахте в последните години в България и какъв е резултатът към този момент?

Основните ни инвестиции са насочени към увеличаване на дистрибуционните ни центрове, складовата ни площ и подобряване на качеството на обслужване и доставки. Това, разбира се, води след себе си и много други сфери на развитие – стартирането на нови бизнеси, разкриването на нови работни места, навлизането в нови пазарни ниши, както и генерирането на нови цели за растеж.

Инвестициите в развитието на нашата дейност, които за последните 5 години са в размер на над 10 млн. лева, носят позитиви не само на нас като интегриран доставчик на здравни услуги, но и на всички участници в този процес – клиенти и партньори, фармацевтичния сектор и крайните клиенти.

В ерата на дигиталните решения има ли място чистата логистика, как покривате България, предстои ли ви откриване на нови мощности и каква част от процесите при вас са автоматизирани?

„ФЬОНИКС Фарма“ осигурява 100% национално логистично покритие на територията на България. Това е възможно благодарение на изцяло новия ни автопарк и логистичните ни центрове, разположени в 5 ключови точки в страната. На територията на София имаме 2 дистрибуционни центъра – в София и в село Кривина, а през юни откриваме и своята трета логистична база в София. С нея общата ни складова площ в страната ще се увеличи до над 14 000 кв.м.Дистрибуционни и офис центрове имаме също в Пловдив, Велико Търново, Бургас, а от началото на 2022 година и във Варна. Те са изградени според всички изисквания на добрата дистрибуторска практика.

Представителството ни в морската столица е на европейско ниво, съчетава логистичната ни дейност с модерно и функционално офис пространство, което посреща нашите служители, гости и чуждестранни партньори. Голяма част от процесите в нашите логистични центрове са частично или напълно автоматизирани. Това ни позволява да разширяваме портфолиото си, да обработваме по-бързо заявките на клиентите и да свеждаме възможностите за грешки до минимум.

В останалите европейски страни, в които Групата ФЬОНИКС е представена, се предлага много по-широко портфолио от услуги. Кои от тях предстои да предложите и в България? Компанията ви винаги е подкрепяла аптеките и има собствен бранд („BETTY Моята аптека“), но пък в останалите европейски страни водещата услуга са онлайн доставките. Какъв е еволюционният път на българския пазар, който виждате и за който бихте могли да помогнете?

В европейските държави, в които Групата ФЬОНИКС има представителства, дигиталните решения в здравеопазването и електронната търговия в сегмента на лекарствата без лекарско предписание и продуктите за здравна грижа са факт от години и непрекъснато се развиват.Българският пазар прави своите опити и стъпки в тази посока и вярваме, че скоро ще сме свидетели на успешно стартирали и работещи услуги и приложения. Като активен участник в него ние имаме важна роля в подпомагането на тези процеси и даването на личен пример.

Една от най-новите ни услуги, която ни прави част от това и за която скоро ще можем да разкажем повече, е стартирането на електронна търговия към крайни клиенти. Това е успешна практика и работещ модел в много европейски държави и се радваме, че ще можем да я добавим към своето портфолио от услуги.

Освен хибридните автомобили и липсата на хартиени документи какво включва програмата ви PHOENIX Green през тази година, какво е устойчивото развитие според вашата концепция?

Групата ФЬОНИКС стартира своята програма за устойчиво развитие през 2021 година. Вдъхновени от техния пример, ние също предприехме своите първи стъпки в посока социалната отговорност на „ФЬОНИКС Фарма“ в България.

PHOЕNIX Green е естествено продължение на мисията ни да доставяме здраве. За нас е важно едновременно към отговорността на това да доставяме лекарствени и медицински продукти в цяла България да добавим и грижата за околната среда, в която живеем и се развиваме. Стартирахме с първата крачка в създаването на устойчиви бизнес практики с поетапното заменяне на автопарка ни с хибридни модели, за да ограничим максимално вредните емисии от ежедневната ни работа. Това е дългосрочен проект, но основите са положени. Преустановяването на издаване на хартиени счетоводни документи и дигитализирането на специализираните ни печатни издания е следващата стъпка в намаляването на екологичния отпадък на компанията.

Концепцията ни предвижда дигитализиране на максимален брой процеси и услуги, което наред с ограничаване на вредното въздействие върху околната среда значително ще подпомогне ежедневната ни работа и ще допринесе за по-качествени и добри услуги, които предлагаме на нашите клиенти и партньори. Важна част от концепцията ни е посветена и върху активното привличане в различни инициативи на нашите над 650 служители и грижата за тяхното здраве – физическо и емоционално.

Вие сте единствената от 27-те европейски компании, част от Групата ФЬОНИКС, която открива IT Hub в България. Как и защо бяхте избрани за осъществяването на този проект и с какви отговорности ще бъде хъбът?

Това е голям успех за компанията и е резултат от няколкомесечния труд на много колеги и на управителния съвет на „ФЬОНИКС Фарма“. България беше избрана сред повече от 25 други локации по целия свят. Ние спечелихме тази огромна възможност, отговаряйки комплексно на няколко критерия, между които наличие на висококвалифицирани кадри, възможност за конкурентно заплащане, макроикономическа среда и развитие на компанията ни.

Откриването на нашия IT Hub е част от новата дигитална стратегия и управление на IT Групата, която предвижда преструктуриране в няколко основни подразделения. По този начин ние, като компания, ще отговорим на нарастващата нужда от висококвалифицирани IT ресурси, а компетенциите на новите служители ще бъдат, както в сферата на разработка на софтуер и модерни дигитални решения, така и в поддръжката на сървъри и инфраструктура.