GIRP, Европейската асоциация на търговците на едро с лекарствени продукти, приветства увеличените задължения на операторите по веригата на доставки, съдържащи се в преразгледаното от Европейската комисия общо фармацевтично законодателство на ЕС, и призовава законодателите да продължат да укрепват изключително важната  „устойчивост на последната миля“ при дистрибуцията на лекарства и здравни продукти до пациентите в цяла Европа.

GIRP приветства включването на задължение за обществена услуга за фармацевтичната индустрия, което гарантира правото на търговците на едро с лекарства да имат достъп до доставки, за да изпълняват собствените си задължения за обществена услуга към аптеките и други здравни заведения и специалисти.

В съответствие с член 56 от предложената нова директива за лекарствата задължението на притежателите на разрешения за търговия да „осигуряват подходящи и постоянни доставки на [лекарства и медицински продукти] на търговците на едро“ е доказателство за решаващата роля на нашия сектор и за визията на Комисията за по-силна и по-устойчива Европа.

„GIRP приветства всички мерки, които подкрепят критичната роля на търговците на едро във веригата на доставки. Включването в законодателството на правото на търговците на едро да бъдат снабдявани от фармацевтичната индустрия е решаваща стъпка за гарантиране устойчивостта на веригата на доставки до последната миля“, казва Бернд Грабнер, президент на GIRP.

„Това е важна стъпка, тъй като демонстрира ангажимента на Комисията за укрепване на устойчивостта на веригата за доставки на здравни услуги в последната миля и разбирането ѝ за поуките, извлечени от неотдавнашната криза в здравеопазването“, подчертава Моника Дерек-Поа, генерален директор на GIRP. Радваме се, че Комисията се позиционира така, че Европа да може да реагира бързо, безпроблемно и ефикасно от самото начало на следваща  извънредна ситуация в областта на общественото здраве.“

GIRP и членуващите в нея асоциации и компании ще се стремят да работят в тясно сътрудничество с Европейския парламент и държавите членки през следващите месеци за усъвършенстване на законодателството.