Уважаеми представители на медиите,

Обръщаме се към Вас от името на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ)  във връзка с темата за липсващи лекарствени продукти, която отново е на дневен ред в последните няколко дни. Като Асоциация, обединяваща най-големите напълно интегрирани доставчици на здравни услуги у нас, за нас е изключително неприятно, че не се конкретизират ясно причините за недостиг с лекарства и се създава погрешна представа, че търговците на едро с лекарствени продукти не функционират законосъобразно и в полза на обществения интерес.

В същото време, в публичното пространство се разпространява информация от доклад на ДАНС и на база него се правят твърдения, но към настоящия момент нито ние като Асоциация, нито някои от нашите членове е получил в цялост този документ. В допълнение, въпросния доклад посочва имената на конкретни търговци на едро, за които изрично отбелязваме, че не са част от Българската асоциация на търговците на едро с лекарства. Въпреки това, за нас като Асоциация и нашите членове, които спазват отговорно всички законови изисквания, е важно да отбележим няколко факта, които, за съжаление, за пореден път остават на заден план.

На първо място, бихме искали да обърнем внимание, че именно членовете на БАТЕЛ, като най-големите търговски компании в сектора, са и най-проверяваните участници в процеса на лекарство снабдяването от всички видове отговорни институции, в това число и ДАНС. Практически, нито една проверка не е доказала укриване, умишлено задържане или нерегламентиран износ на лекарствени продукти, теми, които се опитват да бъдат внушени на българските пациенти от различни лица.

Ако обърнем внимание на другата голяма тема, а именно СЕСПА и информацията от нея, то трябва да бъде напълно ясно, че става въпрос за намалени количества от дадени продукти в България, като причините затова най-често са производствени или свръх потребление, а не както се спекулира най-често – паралелна търговия. И нещо, което прави силно впечатление е, че не рядко, това са продукти, които имат по няколко генерични аналога у нас.

Относно захранването с информация на системата, обръщаме внимание, че отново членовете на БАТЕЛ са тези, които от ден първи спазват всички регулаторни изисквания за подаване на изискуемата информация в СЕСПА. Дори нещо повече, към настоящият момент, като част от своите логистични процесите, те правят сериозни инвестиции за внедряването на автоматична верификация, която ще направи процеса още по-прозрачен за регулатора.

Според доклада на ДАНС в България все още има законово задължени лица, които към настоящият момент или не подават информация в СЕСПА или подават непълна такава. Разбира се, тук ролята е на компетентните органи, като искаме да обърнем внимание, че нито едно задължено лице не би могло да носи отговорност за заложените процеси и формули, на база които оперира СЕСПА, тъй като тяхното създаване, управление, последващо поддържане и актуализиране, е отговорност на същите тези органи.

В заключение, искаме ясно да подчертаем, че членовете на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства са изключително отговорни и лоялни участници в сектора на грижата за здравето. Затова, за нас е крайно недопустимо те непрекъснато да бъдат обвинявани и поставяни в защитна позиция по-различни теми, включително паралелен износ – процес напълно легален, обусловен от свободното движение на стоки в рамките на Европейският съюз.

БАТЕЛ се обявява категорично в подкрепа на действията на държавата срещу нелегалния износ на лекарства, каквито са констатирани в Доклада на ДАНС. Ние настояваме за увеличен контрол на компетентните органи върху всички свързани с това процеси, така че да се гарантира изцяло спазването на закона. Затова заставаме изцяло зад прилагането от тяхна страна на всички административни инструменти, които и към момента са им дадени от законодателя.

Въпреки предизвикателната ситуация, в която сме поставени, ние като Асоциация и нашите членове ще продължим отговорно да спазваме всички законови изисквания и да работим в тясно сътрудничество с всички участници в процеса по лекарство снабдяване и държавни институции. Защото нашият най-голям приоритет е осигуряването на навременен достъп до качествена терапия за всеки пациент.

За всякакви въпроси и коментари по темата, не се колебайте да се обръщате към БАТЕЛ.

С уважение,

Оля Василева

Изпълнителен директор

БАТЕЛ

E-mail: o.vassileva@batel.bg   

Website: www.batel.bg