В началото на ноември 2023г. – се състоя среща между  представители на Управителните съвети на  Български лекарски съюз (БЛС), Български фармацевтичен съюз (БФС), Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM), Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ), Българската асоциация за развитите на паралелната търговия с лекарства(БАРПТЛ), Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА).

Представителите на посочените съюзи и организации се обединяват около следните основни насоки за намиране на общи подходи при обсъждане на бъдещи политики в областта на осигуряването на лекарства за българските граждани:

  • Съюзите и обединенията, представляващи елементи и структури на веригата на производство, логистика, изписване и отпускане на лекарства, осъзнават и приемат като своя основна цел и отговорност осигуряването на достъп на българските граждани до лекарствено лечение в домашната и болничната помощ, чрез гарантирането на добре фукционираща система на предписване и отпускане на качествени, ефикасни, безопасни лекарствени продукти отговарящи на европейските стандарти, както и постоянна, стабилна и непрекъсната верига на доставки.
  • Предложенията и действията от тяхна страна са насочени към усъвършенстване и развитие на политиките и регулациите в системата на снабдяване, предписване и отпускане на лекарствени продукти и отговарят на изложената по-горе основна цел.
  • Във връзка със сериозната полемика в медийното пространство по повод въвеждането на електронната рецепта и проблемите, появили се при отпускането на предписани медикаменти, изразяваме подкрепата си за дигитализация на процеса на предписване и отпускане на антибиотици и антидиабетни лекарствени продукти за нуждаещите се български граждани. Призоваваме МЗ да намери балансирани решения на основата на практиките в страните от ЕС, за вида на предписването и сроковете на въвеждане, така че да не се нарушават правата на пациенти, лекари и фармацевти.
  • Подписалите представителни организации настояват за активно и равноправно участие  в обсъждането  и изработването на прозрачна за обществото пътна карта за дигитализация на всички етапи по веригата на снабдяването с лекарства, от входа чрез производителя или вносители, през ТЕ, предписващи лекари, до ТД отпускащи и верифициращи лекарствените продукти.
  • Представителните организации в този формат поемат ангажимент да констатират и обсъдят  предизвикателствата, свързани с въвеждането на дигитални инструменти в България, и заедно да предлагат при необходимост и спешни конкретни решения на съответните институции, отговорни за Здравето на българските граждани.
  • В наше лице институциите могат да разчитат на  комплексен, експертен формат за разрешаване на кризисни проблеми в здравеопазването, включително и  дигитализацията.

Настоящата обща платформа остава открита за присъединяване на организации и обединения споделящи изложените принципи.