Уважаеми представители на медиите,

Обръщаме се към Вас от името на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ)  във връзка с темата за липсващи инсулини, която отново е на дневен ред в последните няколко дни. Ние от БАТЕЛ, които представляваме водещите напълно интегрирани доставчици на здравни услуги в България, бихме искали да споделим, че всички получени количества при нас се разпределят своевременно в аптечната мрежа. Изключително тревожно е за нас да разберем, че дори след въведените рестрикции все още има пациенти, които нямат достъп до своята инсулинова терапия. Както много пъти сме завявали, наш приоритет са именно нуждите на пациентите и тяхното навременно задоволяване.

Към днешна дата в техните складове декларираните количества са в пъти по-малко от предоставената от ИАЛ информация. Поради тази причина ние отново настояваме, в случай, че има констатирани нарушения, компетентните органи да налагат санкции спрямо своите правомощия.

От своя страна членовете на БАТЕЛ са едни от най-проверяваните участници в сектора от всички институции. Ние спазваме стриктно изискванията на закона и  отговорно подкрепяме институциите в изпълнението на тяхната регулаторна дейност

За всякакви въпроси и коментари по темата, не се колебайте да се обръщате към БАТЕЛ.

Website: www.batel.bg