Членове

Членове

Асоциация на Търговците на Едро с Лекарства е учредена по инициатива на „Софарма Трейдинг” АД, „Фьоникс Фарма “ ЕООД и „Консумфарм” ООД и основната и цел е предоставяне на услуги във фармацевтичния сектор в България.

Социалната и икономическа значимост на фармацевтичния сектор предопределят и необходимостта от въвеждането на високи стандарти на работа от всички участници на пазара. Компаниите учредители на БАТЕЛ са сред лидерите на този пазар, с над 80% дял в лекарство-снабдяването с публични средства. Отговорностите произлизащи от тази водеща пазарна роля подтикват към заемането на активна обществена позиция, относно развитието на фармацевтичния сектор.

“Софарма трейдинг“АД е една от най-големите български компании и лидер в предоставянето на цялостни решения в сектора на грижата за здравето в България и Сърбия. Мисията на компанията е да е двигател на иновациите в сектора, като помага на хората да живеят по-щастлив и пълноценен живот!

Историята на Софарма трейдинг започва през 2006 г. с интеграцията на 5 дистрибуторски фирми. През всички години от основаването й, приходите и печалбата бележат ръст като 11 поредни години заемаме първо място по приходи в сектор „Фармация“ на класацията Топ 100 на в-к Капитал.

През 2015 г. представиха на българския пазар SOpharmacy – собствена ритейл концепция аптеки, с която въведоха най-добрите световни практики на местния пазар като предоставят иновативен подход в обслужването на здравните нужди на българските пациенти. Мисията на SOpharmacy е да се превърне в доверен партньор в грижата за здравето до живот!

За компанията всяка граница е нова възможност, преследвайки целта си да превърнат в стратегически инвеститор в Централна и Източна Европа. Така през 2015 г. стартираха и регионалната си експанзия с навлизане на сръбския пазар. За предоставянето на качествени услуги към своите клиенти, се грижи екип от над 2500 човека. Успехът, който постигат, дължат на ценностите, които заедно споделяме – иновативност, екипност и страст!

„Фьоникс Фарма “ ЕООД е част от PHOENIX Group, чието седалище се намира в Манхайм, Германия. PHOENIX Group е водещ фармацевтичен търговец в Европа и е активна в 27 държави. Компанията предлага уникално географско покритие в цяла Европа, като има жизненоважен принос за цялостното здравеопазване с около 36 400 служителя.

ФЬОНИКС Фарма ЕООД осигурява 100% национално покритие на територията на България, благодарение на своя дългогодишен професионален опит и складовите си бази разположени в 5 ключови точки в страната. Отлично разработената и добре развита дистрибуторска мрежа позволява на компанията да има отлични бизнес отношения с почти всички аптеки и болници на територията на България. Към днешна дата компанията успешно работи с над 3 500 клиенти

„Консумфарм“ ООД се отличава със своя професионализъм, високо квалифициран персонал, етика, качествен и бърз сервиз. Дружеството съчетава директния внос, логистиката и дистрибуцията на лекарствени средства, с цел по-ниски цени и ново качество на обслужване в синхрон с добрата дистрибуторска практика.