Позиция на GIRP относно инфлационния натиск върху доставчиците на здравни услуги

Новини