Писмено становище на БЛС, БАТЕЛ, Арфарм  и БГФармА относно Проект на Методика за условията и реда за заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на клинични пътеки

Новини