Членовете на Българската асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) подкрепят проверките на Министерство на здравеопазването относно подаването на информация в системата СЕСПА

Новини