Пре-финансиране на сектора

Търговците на едро с лекарства, членове на БАТЕЛ изпълняват пре-финансираща функция на веригата за доставки, която е от съществено значение за икономическата стабилност на веригата за доставки, особено по отношение на лечебните заведения.

Членовете на БАТЕЛ от години представляват буфер в здравната система в България – ние предоставяме необходимия финансов ресурс, с който болниците да изпълняват ежедневната си мисия и социална функция. Като доставчици на здравни услуги допринасяме не само за осигуряването на здравеопазване, но и за растежа, търговията, промишлеността и науката.

Високи стандарти

Членовете на БАТЕЛ спазват високи етични и професионални стандарти в лекарствоснабдяването, с цел надеждно, справедливо, безопасно и ефикасно съхранение и разпространение на лекарствени продукти до българските пациенти.

Те осигуряват най-високо ниво на съответствие с всички приложими регулаторни стандарти, включително Директивата за фалшифицираните лекарства и нейния Делегиран регламент относно характеристиките за безопасност. Членовете на БАТЕЛ предоставят широка гама от услуги с добавена стойност на производителите и аптеките в полза на пациентите и обществеността.

Дигитализация

Дигитализацията в здравната индустрия помогна на доставчиците на здравни услуги да създадат стабилна и критична инфраструктура, фокусирана върху нуждите на пациента

Националните дистрибутори, членове на БАТЕЛ дигитализират своите процеси и използват възможностите на изкуствения интелект за прогнозиране и планиране на търсенето, за разработване и предоставяне на иновативни и ефикасни услуги за подобряване на здравето и благосъстоянието на пациентите в България, за улесняване достъпа има до необходимото им лечение, където и да се намират.

Жизнено важно звено в здравеопазването

Модела на дистрибуция на членовете на БАТЕЛ е разпознаваем, с висок оперативен капацитет, предпочитан партньор на производители, аптеки, здравни институции и пациенти.

Statics

0

високо квалифицирани служители

Statics

0%

национално покритие в рамките на 4 часа

Statics

Средно 0

SKUs в наличност

Statics

+ транспортни средства

от 7 високо технологични склада на едро

Statics

+ доставени позиции на ден

+ 6 ПРУ, обединени в една доставка

Statics

+ производителя

+ аптеки

+ болнични аптеки

+ точки на доставка

Добавена стойност

Логистична

• Цялостни логистични решения по внос, съхранение предистрибуция и дистрибуция

• Качествени и професионални услуги

• Пазарно проучване

• Логистично обслужване на клинични проучвания

• Оптимизиране инвентара в аптеката

Маркетинг

• Позициониране и рекламни активности на лекарствени продукти

• Адаптиране на стратегиите на клиентите към спецификите на Българския пазар

• Бързо и качествено покритие на точките за доставка

• Телемаркетинг

Финансиране

• Националните дистрибуторите са много повече от посредник, който доставя продукти от производители до аптеки и лечебни заведения и институции. Дистрибуторите закупуват и придобиват правна собственост върху фармацевтични продукти и управляват както инвентарния, така и кредитния риск.

Доверен партньор

Доверен партньор

• Доставяме 100% лекарствените продукти плащани от НЗОК – 3900 продукти

• Пълно портфолио от лекарствени продукти– 15,000 SKU

• Ежедневни доставки в страната

• 4 часа спешна доставка

• Пре-финансиране на сектора

• 100% национално покритие

• Високо ниво на обслужване

• Автоматизирани системи

• Доверен партньор за прилагането на национални програми

• Обратна логистика

• Стриктно спазване на законодателството